Hoge morele beginselen kenmerken mijn geloofsovertuiging

 

     De enige sport die ik echt leuk vond was zwemmen. Mijn broer zat op een zwemvereniging waar hij aan wedstrijd zwemmen deed en op een dag zei hij tegen mij: "Ga ook mee." Toen ik ongeveer een halfjaar mee had gedaan met de trainingen nodigde de trainer mij op achtjarige leeftijd  uit om ook aan wedstrijden deel te gaan nemen. Zo gezegd zo gedaan, maar toen ik in de zomer van 1955 op een zondag ochtend in het openluchtzwembad van het Zuiderpark te 's-Gravenhage, mee wilde doen mocht dat van de officials niet omdat ik geen zwemdiploma had.

 

     Ik kwam uit een gewoon arbeiders gezin zodat elitaire sporten zoals golf, squash, polo en tennis geen optie waren omdat zij vroeger in privéclubs gespeeld werden. Daar kon de hogere klasse ongestoord een balletje slaan. Gelukkig zijn, met de groei van de welvaart, de sociale verschillen in de sport zo goed als verdwenen. De gevolgen zijn, dat door de glimmende trainingspakken en de blikjes bier, het golf terrein een andere uitstraling heeft gekregen, alsof het sportleven is gedemocratiseerd.  
 

    Hockey en roeien behoren nu tot de twijfelgevallen. Vroeger werden zij ook alleen maar beoefend door de betere standen, maar ook daar heeft de verandering toegeslagen. Dat is ook wel logies want er komt voor een aristocraat teveel zweet bij vrij en hoe minder inspanning, hoe aristocratischer: dat is de tegenwoordige richtlijn voor de goede smaak op sportgebied. Hun vrijetijdsbesteding mag niet te vermoeiend, laat staan uitputtend zijn en wat nog belangrijker schijnt te zijn is het feit dat hun witte tenue beslist niet vuil mag worden. Daarom spelen zij over het algemeen nog croquet, want bij dat spel wordt voor een glas champagne, een komkommer sandwich of een goed gesprek, het spel regelmatig onderbroken.

 

     Ik heb laatst in een filosofenmagazine gelezen dat het gedrag van de hoveling gekenmerkt wordt door een bepaalde  'nonchalance'. De hoveling moet 'in alle omstandigheden een zekere achteloosheid doen blijken die alle inspanning verbergt', want zo behoudt de hoveling zijn gratie en oogst hij de grootste bewondering.

 

     Ik heb een tijdje geleden aan bowling gedaan en heb daarbij ervaren dat wat voor de hoveling geldt, ook voor mij blijkt te gelden. Nonchalant en trefzeker gooide ik mijn punten bij elkaar, zonder dat het erop leek dat ik won of verloor, want de enige beloning van betekenis was het genot wat ik aan mijn behendigheid ontleende, namelijk mijn achteloze gratie.

 

     Ik ben in mei 2003 toegetreden tot 'De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen' en deze groep christenen, die gevormd wordt door mensen uit alle lagen van de bevolking, bestaat in Nederland uit ongeveer ruim 7.500 leden. Hun kerkgebouwen worden gebruikt voor allerlei activiteiten. Naast de avondmaalsdiensten zijn er jeugdwerklessen voor kinderen, vergaderingen voor vrouwen en groepen jongeren en sportactiviteiten zoals tafeltennis, basketbal en volleybal.

 

     Daarnaast zijn er culturele evenementen zoals dansopvoeringen, musicals en theateruitvoeringen. Men leert er hoge idealen, waarbij sterk de nadruk ligt op het gezinsleven. Onthouding van alcohol, tabak, koffie en thee en toewijding aan hoge morele beginselen kenmerken de geloofsovertuiging van heiligen der laatste dagen. En dit is mijn getuigenis in naam van Jezus Christus. Amen.