Iedere vrouw  is een uniek en bijzonder schepsel

 

     Volle lippen, weinig vet in het gezicht en op de heupen, licht gespierde armen, benen en buik: ziedaar, het schoonheidsideaal van de 21ste eeuw. Waar vrouwen al dan niet aan moeten voldoen om in de smaak te vallen. Deze huidige wereldse beeldcultuur wordt nog verder bewerkt met filters, digitaal ingesnoerde tailles en verlengde benen. Een onhaalbaar ideaal dus, maar toch is het dát waar vrouwen zichzelf in toenemende mate mee vergelijken. Ze laten zich opjutten door de boodschap dat het, met voldoende training, crèmes, diëten en lichaam correcties, voor iedereen binnen handbereik ligt.

 

     De commercie speelt er handig op in om in de wereld het vrouwelijke lichaam als een maakbaar object af te schilderen, om daarmee een permanente ontevredenheid te creëren omdat het altijd perfecter kan en daarmee eigenlijk schaamte over het eigen lichaam aanwakkert die zelfs ziektes als anorexia en de invloed van kanker op het zelfbeeld verergerd.

 

     Het is dus zaak dat de vrouwen die daar gevoelig voor zijn dergelijk ideaalbeelden uit hun hoofd verjagen, en pogingen in het werk stellen om hun lichaam niet te zien als een ontoereikend object dat geperfectioneerd moet worden, maar om weer in contact te komen met hun innerlijke gevoelens en met hun lichaam zoals het in feite is. Gelukkig word je namelijk niet van het cosmetische middel dat onderhuids wordt aangebracht om rimpels te laten verdwijnen en lippen voller te maken, maar van je goed voelen in je eigen lijf.

 

     Het is al erg genoeg dat velen zich beschadigd voelen, denken dat zijn kampen met onhebbelijkheden, lelijke en slordige gedachten, tegengestelde gevoelens, en verdriet. Je hoeft dus niet te wachten tot je perfect bent, want zo je bent, ben je al mooi en goed genoeg.

 

     Iedere vrouw  is namelijk een uniek en bijzonder schepsel. Wij hebben een lichaam dat uniek is wat grootte, vorm, kleur en gelaatstrekken betreft. Ook hebben wij unieke eigenschappen, talenten, interesses, vaardigheden

en bekwaamheden.

 

     Omdat God de Vader is van onze geest zijn wij allemaal kinderen van onze hemelse Vader, met onze eigen persoonlijkheid en kenmerken. Samen vormen wij zijn eeuwige familie. Hij heeft ons lief en waardeert ons. Hij wil dat zijn kinderen elkaar liefhebben en elkaar als broer en zus behandelen. Zorg om het welzijn van andere mensen is een van de belangrijkste manieren waarop we kunnen laten zien dat wij onze medemens accepteren zoals ze zijn.

 

     Jezus heeft namelijk, op een onbegrijpelijke wijze, de verantwoordelijkheid op Zich genomen, die anders op de schouders van Adam en Eva zou hebben gerust; maar dit kon alleen maar worden bewerkstelligd door de bemiddeling van Hemzelf en door hun verdriet op Zich te nemen, hun verantwoordelijkheden te aanvaarden en hun overtredingen of zonden te dragen. Op een manier, die voor ons niet te verklaren of te begrijpen is, droeg Hij het gewicht van de zonde van de ganse wereld, niet alleen van Adam en Eva, maar ook van al hun nakomelingen en dus ook het verdriet en de vergissingen van jou. (1)

 

     Door dat te doen, opende Hij het koninkrijk des hemels, niet alleen voor alle gelovigen en gehoorzamen, maar ook voor hen die rechtvaardig gevonden worden. En dit getuig ik in Jezus Christus naam. Amen. 

 

(1. Laat u voorlichten door de priesterschapsdragers van 'De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen', in de volksmond ook wel de Mormonen genoemd.)