Een ding is zeker, ik ga voor het hoogste

 

     Om complottheorieën te bestrijden is het nodig de breuk tussen wetenschap en leefwereld te herstellen. Husserl zag hierin een cruciale rol weggelegd voor de filosofie. Gedurende zijn leven bleef hij worstelen met de vraag hoe filosofie dit voor elkaar moest krijgen en het is hem uiteindelijk zelf niet gelukt zijn filosofisch project te vervolmaken. Aan het eind van zijn leven schrijft hij hierover: "De droom is uitgedroomd."

 

     In Behind the Curve zoeken wetenschappers naar een houding tegenover de Flat Earthers. In eerste instantie lachen ze Mark Sargent en de zijnen weg; later nemen de zorgen toe. Uiteindelijk steken veel wetenschappers in de documentaire de hand in eigen boezem. Terecht, want ze hebben er zelf aan bijgedragen dat de breuk tussen wetenschap en leefwereld is ontstaan.

 

     Onderzoekers hebben nogal eens het idee dat de wetenschap de enige toegang tot de waarheid is, dat die uiteindelijk antwoord op alle vragen kan geven. Volgens de Franse filosoof Bruno Latour is het probleem met deze houding dat wetenschap de lat hiermee voor zichzelf onmogelijk hoog legt. We moeten volgens Latour "niet meer toegeven aan de overtuiging dat wetenschap onbetwistbare zekerheid biedt".

 

     Want wat als de wetenschapper een keer een fout maakt en zichzelf moet corrigeren? Wat als verschillende wetenschappers elkaar tegenspreken? Door de enorme overschatting van de wetenschap is elk foutje voor de sceptici het bewijs dat de wetenschap als geheel niet deugt. Een complottheorie als Flat Earth ligt dan altijd als alternatief op de loer.

 

     Hoewel wetenschappen van groot belang zijn, is er geen enkele wetenschap die antwoord kan geven op alle vragen. Zonder theoretische natuurkunde zou een smartphone niet bestaan, maar daar heb je weinig aan als je zoekt naar een oplossing voor het conflict in het Midden-Oosten of de betekenis van het werk van Edgar Allan Poe voor de Engelse literatuur. We moeten wetenschap gaan zien als een gewone menselijk activiteit, zoals Latour zegt. Niet in staat om de absolute waarheid te bereiken, maar niettemin waardevol door alles wat ze ons wél oplevert.

 

     Toch heb ik negentienjaar geleden de absolute waarheid gevonden, want die is te vinden in de eeuwigheid. De absolute waarheid is dat ik eeuwig ben; dat mijn geest al bestond toen de planeet Aarde nog niet gemaakt was; dat mijn geest is voortgebracht door de Godheid, ja door Elohim, de allerhoogste God; dat ik om die reden een goddelijk potentieel in mij draag; dat ik naar de planeet aarde ben gekomen om een lichaam te ontvangen waarmee ik dat goddelijke potentieel beter tot ontwikkeling kan brengen en tot zijn recht kan laten komen; dat ik na mijn overlijden de volgende fase van de eeuwigheid betreed; dat ik eens een volmaakt lichaam zal hebben en deze kan gaan inzetten op de plek die mij nog het meest aan mijn hart gaat.

 

     Wordt het een telestiaal koninkrijk die het meest op de planeet Aarde lijkt en die visueel vergeleken wordt met een ster; of wordt het een terrestriaal koninkrijk die visueel vergeleken wordt met de maan; of wordt het een celestiaal koninkrijk die visueel vergeleken wordt met de zon; of wordt het een buitenste duisternis? Een ding is zeker, ik ga voor het hoogste. (1) En dit getuig ik in Jezus naam. Amen.  

 

(1. Laat u voorlichten door de priesterschapsdragers van 'De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen', in de volksmond ook wel de Mormonen genoemd.)