De leuke kanten van de klimaatsverandering

 

     Er blijken al jaren duizenden Halsbandparkieten in Amsterdam rond te vliegen en al vijf jaar de grote Alexanderparkiet. Ze zitten verspreid over verschillende stadsparken. De Vogelwerkgroep Amsterdam houdt dat allemaal bij. Buiten de hoofdstad komt de Alexanderparkiet niet of nauwelijks voor. Alleen in Haarlem wordt wel eens een exemplaar waargenomen. Het is een raadsel hoe de twee soorten in Amsterdam verzeild zijn geraakt. Bekend is dat ook Brussel en Istanboel een kolonie van de Alexanderparkiet huisvesten.

 

     Voorzitter Frank van Groen van de Vogelwerkgroep voorspelt de grote Alexanderparkiet een grote toekomst, naar het voorbeeld van de Halsbandparkiet. Die heeft zich vanaf de jaren zeventig vanuit het Vondelpark langzaam maar zeker verspreid over de hele stad en heeft zich inmiddels ook in Den Haag, Rotterdam, Leiden en Utrecht gevestigd. 'Het is een echte stadsvogel', vertelt Van Groen over de exotische verschijning. 'Vanwege de aanwezigheid van voedsel zoeken ze het gezelschap van de mens.'

 

    De wereldwijde temperatuur is namelijk substantieel gestegen, waardoor de parkiet zich in Nederland lekker voelt. De metingen vertellen dat in vergelijking met 1850  het nu gemiddeld 0,85°C warmer op aarde is. Zelf denk ik dat deze metingen de zaak rooskleuriger weergeeft dan het in werkelijkheid is. Wat de metingen wel laten zien is dat het tempo van deze opwarming 10 keer sneller gaat dan in de periodes na elke ijstijd van het afgelopen miljoen jaar.

 

     De eerste tien jaar van de 21ste eeuw waren de warmste sinds de start van temperatuurmetingen in 1850. Warme dagen komen vaker voor en het aantal koude dagen neemt af. Negen van de tien warmste jaren ooit gemeten vonden plaats in de 21ste eeuw en 2014 werd wereldwijd het warmste jaar sinds de temperatuur metingen begonnen. 2018 was het warmste jaar in Nederland sinds de metingen plaatsvonden. In de afgelopen 30 jaar was ieder decennium warmer dan het voorgaande en warmer dan ieder ander decennium sinds 1850.

 

     We naderen dus met rasse schreden de grote dag van de Heer, die tijd van 'verademing', waarin Hij op de wolken uit de hemel komt om de aarde voor te bereiden op een tijd van vrede voor iedereen die bereid is zich aan zijn wet te houden. (1) (2)

 

     Er is al veel gebeurd om de getrouwe leden van 'De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen' ervan te doordringen dat de komst van de Heer nabij is. Het evangelie is hersteld. De kerk van Jezus Christus is volledig hersteld en georganiseerd. Het priesterschap is hersteld en aan de mens verleend. Uit verschillende vorige bedelingen zijn sleutels en gezag geopenbaard en aan de kerk overgedragen. Israël is en wordt naar het land Zion vergaderd. De Joden keren naar Jeruzalem terug. Het herstelde evangelie wordt overal in de wereld gepredikt als getuigenis voor elke natie. Er worden tempels gebouwd, waarin voor zowel de doden als de levenden verordeningswerk wordt gedaan. De harten van de kinderen worden teruggevoerd tot hun vaders, en de kinderen doen het werk voor hun overleden voorouders. De verbonden die de Heer had beloofd in de laatste dagen met Israël te sluiten, zijn geopenbaard en miljoenen over de gehele wereld zijn die aangegaan en zijn tot Israël vergaderd. Aldus vordert het werk van de Heer en al die zaken zijn tekenen van de naderende komst van onze Heer. Ik vind het heerlijk om met dit geweldige toekomstperspectief mijn laatste jaren van mijn leven invulling te mogen geven en dit is mijn getuigenis in Jezus Christus naam. Amen.

 

(1. Zie Handelingen 3:19-20.)

 

(2. Zie Joseph Fielding Smith, The Restoration of All Things,  1945, blz. 302.)