Mijn Vader in de hemel wil met mij communiceren

 

        De psychiatrie en de wetenschap die zich bezig houdt met alle aspecten van het zenuwstelsel, zijn altijd buiten de beleving van, de zogenaamde waanzin gebleven. De geleerden adviseren nu om eigenlijk andersom te gaan denken. Niet vertrekkend vanuit een welomschreven definitie van een gegeven psychoanalyse, maar proberen om de beïnvloeding van hun persoonlijke mening, gevoelens en ervaring van de verwarde mens te begrijpen.

 

     Hoewel de psychiatrie een beeld van één vorm van redelijkheid heeft geschapen waaraan alles wordt afgemeten, zou een dergelijke inlevingsvermogende houding ons wellicht de ogen openen. Ze laten ons er tevens aan herinneren dat gedurende de Middeleeuwen en later in de Renaissancetijd de zogenaamde waanzinnige niet zo negatief werd beoordeeld als nu het geval is. Zij maakten toen echt deel uit van de samenleving en vaak werden aan hen een diepgaande kennis en wijsheid toegeschreven. Ze geven ons het advies dat wij in onze tijd iets van die houding zouden kunnen leren.

 

     Als ik zo naar mijn eigen leven kijk dan denk ik dat die geleerden precies de spijker op de kop slaan. Ik ben jaren lang onder behandeling van een psychiater en drie jaar in sociotherapie geweest en heb met vele hysterische lotgenoten geprobeerd mijn weg in de omgang met mensen te vinden. Ik ben drie keer gescheiden, heb het contact met mijn familie verloren en ben mijn kinderen  kwijt geraakt.

 

     Toch leefde ik precies volgens de Nederlandse Rechtstaat, want ik heb heel wat conflicten voor een rechtbank tribunaal moeten uitvechten die ik voor ruim tachtig procent allemaal won en voor die krappe twintig procent, dat ik de plank kennelijk had misgeslagen, ging ik volledig akkoord met het vonnis van de rechtbank en stelde mijn leven daar helemaal op af. Hiermee weet ik dus zeker dat

ik werelds gezien nog nooit een mens benadeeld heb. 

 

     Ik voel mij, ondanks alle psychologische hulp die mij is geboden en al de vergoedingen voor al mijn behandelingen  en de WAO uitkering die ik tot aan mijn vijfenzestigste levensjaar maandelijks mocht ontvangen, wereldsgezien een onbegrepen mens die, achteraf gezien, echt deel had moeten uitmaken van de Nederlandse samenleving omdat er vanuit een eeuwig perspectief in mij, onbewust en dus ook zonder hoogmoed een diepgaande kennis en wijsheid toegeschreven kan worden. Mijn onbewustheid is op mijn vijfenvijftigste levensjaar steeds verder overgegaan naar een dusdanige bewustheid dat ik nu op mijn tweeënzeventigste levensjaar kan spreken over een eeuwige zekerheid, en/omdat ik mijn leven daar helemaal op heb afgestemd.

 

     De Vader van mijn geest liet mij eerst de wereldse weg bewandelen, om mij daarna terug te brengen op zijn eeuwige weg met een gelukkig zekerheidsgevoel in mijn hart en een hernieuwde herinnering van mijn voorbestaan bij Hem, in mijn gedachten. Ik ben gaan inzien dat mijn Vader in de hemel met mij  wil communiceren, omdat alle hedendaagse profeten ons de leer van persoonlijke openbaring hebben onderwezen. Ik heb hierdoor vele andere zegeningen van de Heer gekregen zoals de liefste vrouw die de kerk (1) ooit heeft voortgebracht en dit allemaal omdat ik zijn woord kan ontvangen via de Schriften, mijn patriarchale zegen, mijn gebed, mijn  verordeningen die ik met Hem heb mogen sluiten en door de gave van de Heilige Geest. En dit is mijn getuigenis in naam van Jezus Christus. Amen.

 

(1. De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen, in de volksmond ook wel de Mormonen genoemd.)