Mijn leven kan niet meer stuk

 

     Toen ik van het steiger viel en daarmee het kraakbeen van mijn linkerheup blesseerde en uiteindelijk in de WAO belandde, was ik mijn potentie kwijt en wist ik niet meer waar mijn grenzen lagen. Nu had ik ook weer niet de ambitie om minister-president van Nederland te worden want ik wist dat mij dat zeker niet zou lukken. Toch wilde ik graag een droom in stand houden die mij de realiteit zou brengen. Ik moest dus gelukkig zien te worden met wat haalbaar was, want een doel stellen die ik nooit kon halen, kon mij alleen nog ongelukkiger maken.

 

     Ik ben toen in psychotherapie gegaan maar ben daar als het ware in blijven hangen. Oké, ik kreeg wel door mijn psychiater nieuwe uitdagingen aangeboden om te ontdekken waartoe ik nog in staat zou zijn, maar het kwam telkens op het niveau uit van een soort penningmeester of bestuurslid van de cliëntenraad.

 

     Zelf kon ik mijn mogelijkheden inmiddels. Anderen ondersteunen maakte mij gelukkig, al was ik tegen wil en dank bestuurslid van de cliëntenraad geworden. Maar Hoewel ik heel creatief was en altijd nieuwe plannen had, hield ik mij gedwongen bezig met notulen en cijfertjes. Het avontuur was direct afgelopen toen de ayatollah van het psychotherapeutisch centrum een klauw in de kas had gedaan en mijn prachtige saldo reduceerde naar nul. 

 

     Oké, niet alles is beïnvloedbaar. Soms gaan dingen zoals ze gaan en zijn keuzes geen keuzes. Ik heb toen de knuppel door het hoenderhok gegooid want ik voelde mij in het nauw gedreven door een leider die zich sterk afwijkend had gedragen. Het werd toen tijd voor een ander experiment.

 

     Ruim twintig jaar verder, vlak voor mijn derde echtscheiding, heeft God ingegrepen in mijn leven. Ik vind elk beginsel van het evangelie dat ik ontvangen heb op

zich een heerlijke gave van God en ik ben Hem daar heel dankbaar voor. We hebben het gehad over de gave van wijsheid, de gave van begrip, de gave van profetie, de gave van talen, de gave van genezing, de gave van getuigenis, de gave van kennis. Al die gaven zijn zo door de Almachtige ontworpen dat ze alleen maar tot mij kunnen komen door mijn gehoorzaamheid aan de beginselen van leven en heil.

 

     Ik heb de gave van een getuigenis van de Geest van de levende God in mijn hart ontvangen, omdat ik ernaar streefde. Het beginsel is: Klopt, en u zal worden opengedaan; vraagt, en gij zult ontvangen; zoekt, en gij zult vinden (zie Matteüs 7:7-8); en als u wijsheid wilt, vraag er dan om, net als Salomo; als u kennis en het getuigenis van de Geest in uw hart wilt, streef er dan oprecht naar. Zorg dat u zich in een situatie bevindt waarin u dat waardig bent, dan zult u het ontvangen als een gave van God, en zijn naam zou daarom geprezen dienen te worden.

 

     Ik heb dat getuigenis gekregen omdat ik mijn leven in overeenstemming heb gebracht met het beginsel van communicatie tussen God en de mens. Ik geloof, ik heb mij bekeerd van mijn zonden en mijn zonden belijdt, ik doe  wat de Heer van mij vereist om vergeving van mijn zonden te krijgen, en zo ontvang ik de gave van de Heilige Geest. Mijn geest stemt zich af op de Geest van God en op de methode die God heeft ingesteld voor het openbaren van zijn wil aan mij. Zo eenvoudig kan het gaan. Je hoeft er niet eens voor te studeren want als je je houd aan zijn geboden en verordeningen wordt het je zomaar in je schoot geworpen. Mijn leven kan niet meer stuk en dit is mijn getuigenis in naam van Jezus Christus. Amen.