Waar ik geen macht over heb leg ik in de handen van God

 

     Ik sta verbaast bij de wereldse wijsheid  dat met een machtige zwaai alles van tafel geveegd kan worden, waar een normaal mens van wakker ligt. Je krijgt geen voorlichting hoe je moet leven, want zij geven alleen adviezen, maar mocht er toch een doctrine bestaan, dan is het deze: "De werkelijkheid is in twee categorieën te verdelen: wat wel in onze macht ligt en wat niet in onze macht ligt."

 

     Wat volgens hen niet in onze macht ligt is iets dat ons overkomt, invloeden van buitenaf. Ik geloof dat dit waar kan zijn, maar om in de zelfde lijn ook ons lichaam, onze bezittingen en onze reputatie te plaatsen, dingen waarvan ik veronderstel dat ze mijn onvervreemdbaar eigendom zijn, daarvan vinden zij dat zij elk moment van mij weggenomen kunnen worden. De woorden 'elk moment' vind ik nogal vergezocht want het kan naar mijn gevoel alleen maar van mij weggenomen worden wanneer ikzelf fout zit.

 

     Als ik namelijk ongezond bezig ben, kan ik mijn lichaam verliezen, als ik mijn schulden niet betaal dan kan ik mijn bezittingen verliezen en als ik mij met duistere zaken bezig hou kan ik mijn reputatie verliezen, als ik mij niet schuldig maak aan dergelijke praktijken dan moet ik beschermd worden door de wetten van mijn land. 

 

     Oké, ik ben het erover eens dat er in mijn leven belangrijke dingen zijn gebeurd, waarop ik geen invloed kon  uitoefenen, maar dat kwam omdat de wettelijke bescherming in gebreken bleef, of dat er geen wettelijke voorzienigheid bestond, waardoor ik genoodzaakt was op een andere manier het verschil te maken en dat was om de kwestie in de handen van God te leggen.

 

      Zo zijn er wijsgeren die vinden dat als je bijvoorbeeld van een kruik zou houden en hij breekt, dat je dan niet in verwarring gebracht wordt. Of als je je kind of je vrouw kust, dat je dan moet beseffen dat je een mens kust, want als ze sterven, kan dat niet meer. Zij vinden dat je van te voren moet beseffen dat kruiken kunnen breken en mensen kunnen sterven voordat je aan ze gaat hechten. Ik daarentegen leg dergelijke kwesties in de handen van God want Hij geeft en Hij neemt vanuit zijn onpeilbare intelligentie en daar leg ik mij bij neer.

 

     Er zijn namelijk twee invloeden in de wereld die er al vanaf het begin zijn. De ene invloed is opbouwend, leidt tot geluk en vormt het karakter. De andere invloed vernietigt, verandert mensen in demonen, breekt af en ontmoedigt. Wij zijn vatbaar voor beide invloeden. De ene komt van onze hemelse Vader en de andere komt uit de bron van alle kwaad, die al vanaf het begin in de wereld is om de ondergang van het mensdom te bewerkstelligen.

 

     We zullen allemaal worden bezocht; geen mens is vrij van verleiding. De duivel zal alles wat in zijn vermogen ligt gebruiken om ons te misleiden; hij heeft dat tevergeefs bij de Heiland geprobeerd. Hij heeft het bij vele andere mannen met goddelijk gezag geprobeerd, en soms vindt hij een zwakke plek en dan verliest die persoon een grote zegen die zijn deel was geweest als hij getrouw was gebleven.

 

     Er is een invloed in de wereld die mensen wil laten geloven dat zij door hun eigen intelligentie en op hun eigen kracht het eeuwige leven kunnen beërven. Wij hebben de kracht die voortkomt uit kennis van de waarheid en begrip van het doel van ons bestaan en daarom leg ik alles waar ik geen macht over heb in de handen van God. (1) En dit is mijn getuigenis in naam van Jezus Christus. Amen.

 

(1. Laat u voorlichten door de priesterschapsdragers van 'De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen', in de volksmond ook wel de Mormonen genoemd.)