Wij zijn vrij om naar eigen inzicht te kiezen en te leven

 

     Soms heb ik het gevoel dat mensen niet geholpen willen worden in het maken van de juiste keuze, terwijl er niemand aan kan ontkomen. Ze lopen soms dagen na te denken over hoe het nu verder moet, over wat ze nou werkelijk willen. Dat spel begint al bij het bepalen van hele kleine keuzes zoals in een kledingwinkel waar ze tussen twee T-shirts moeten kiezen. Zij willen niet een T-shirt kiezen op aanraden van anderen.

 

     Of wanneer hun kind ziek is, maar zij wel naar haar werk moet. Het gaat zelfs zo ver dat wanneer moeder zegt: "Breng je zieke kind maar bij mij, dan kan jij gewoon op tijd naar je werk ", moet er eerst over nagedacht worden of zij die grandioze oplossing aanneemt, zonder zelf na te denken over wat haar nou het beste lijkt. En dan hebben wij het nog niet gehad over de plek waar zij werken, de partner voor wie zij kiezen of de levensstijl die zij (willen) hebben. Het blijkt heel belangrijk voor hen te zijn dat zij kunnen zeggen: "Dit is hoe ik het wil." Ze hechten enkel waarde aan een leven waar ze zelf helemaal achter kunnen staan, ja, dat iets alleen maar kan, wanneer zij de beslissingen op hun eigen manier nemen.

 

     Ik had een dergelijk meisje op mijn werk. Zij zat in het team van twaalf fysiotherapeuten in het verpleeghuis waar ik mijn vrijwilligerswerk deed. Ze sprak over zaken die zij belangrijk vond - gepaard met veel handgebaren - zich helder en enthousiast uit. Zo kon het gaan over haar leven leiden, over verantwoordelijkheid nemen voor haar daden terwijl zij dat ondersteunde door met de zijkanten van haar handen op haar bureaublad te slaan. Hiermee wilde zij vermijden, gezien te worden als een speelbal van anderen, dat iedereen zich ervan bewust is dat zij altijd zelf haar keuzes maakt en er tevens op let dat die keuzes vanuit eigen normen en waarden genomen worden.

 

     In ons hectische wereldse leven, in zowel ons werk als privé, gaat het er steeds meer op lijken dat allerlei verplichtingen in relaties geen vrijheid meer toestaan. Het is dus zoeken geblazen naar de spanning tussen hoe we graag willen leven en de wirwar van het leven waar we in vast lijken te zitten. Als we daar inzicht in hebben kunnen wij echte keuzevrijheid hebben en autonoom (1) zijn. Als wij die spanning ervaren en begrijpen, krijgen wij de mogelijkheid om zaken zelf te bepalen en dat we met die keuzes onze identiteit uitdrukken.

 

       Anderen willen liever hun begrip van autonomie verbreden, want filosofen zeggen doorgaans over autonomie dingen die eigenlijk niks met ons dagelijks handelen te maken hebben. Ons gebruik van onze keuzevrijheid bepaalt of wij in dit leven en in het volgende gelukkig of ongelukkig zijn. Hoewel wij vrij zijn om naar eigen inzicht te kiezen en te leven, kunnen wij niet de gevolgen van onze keuzes kiezen. Die zullen wij misschien niet onmiddellijk ervaren, maar ze zullen altijd volgen. 

  

    Goede en rechtschapen keuzes leiden tot geluk, vrede en eeuwig leven, terwijl zondige en slechte keuzes uiteindelijk tot ellende leiden. U bent verantwoordelijk voor uw keuzes. U kunt niet uw omstandigheden, uw ouders of uw vrienden de schuld geven als u ervoor kiest ongehoorzaam aan Gods geboden te zijn. U bent een kind van God met grote kracht. U hebt het in u om, ongeacht uw omstandigheden, voor rechtschapenheid en eeuwig geluk te kiezen. (2) En dit is mijn getuigenis in naam van Jezus Christus. Amen.

 

(1. Niet van iemand of iets afhankelijk hoeven te zijn.)

 

(2. Laat u voorlichten door de priesterschapsdragers van 'De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen', in de volksmond ook wel de Mormonen genoemd.)