Weten dat je niet wordt misleid  

 

     Er blijken trends in de samenleving te zijn waarop de politiek weinig invloed heeft. Hoogopgeleiden zoeken samenlevingsverbanden met hoogopgeleiden. Hun kinderen gaan naar scholen waar ouders actief meehelpen. Dat zie ik aan de schoondochter van mijn vrouw. Wat die investeert in haar gezin is onvoorstelbaar. Zij wil echt het beste voor haar kinderen en ze zit er bovenop. Daarnaast is zij zelf ook onderwijzeres en bied zich aan, aan ouders die huiswerkbegeleiding in willen kopen, omdat hun kind niet mee kan komen. Doorstroming naar de universiteit is het doel. Daar wachten, naar liberale wens, steeds meer colleges, waar ruimte is voor uitbreiding.

 

     Hoe anders liggen de kansen voor kinderen die opgroeien in de meer kwetsbare sociale milieus. Die gaan vaak niet naar dezelfde scholen. Het verschil in scholen blijkt toe te nemen, waardoor er gesproken wordt van sterke en zwakke scholen. Op die laatste categorie voelt soms tot wel 25 procent van de leerlingen zich onveilig.

 

     De gedachten gaan nu in de richting naar een meer ontspannen samenleving, waarin verschillende milieus erin slagen solidair te zijn. Dat er soms dwang gebruikt moet worden om mensen met verschillende opleidingsniveaus samen te brengen doet niet echt ontspannen aan. Toch zijn er weer anderen die erin geloven, want misschien kom je zo op andere oplossingen, dan wanneer je alleen tot de elite behoort, terwijl je tevens werkt aan een breder draagvlak. Het volk blijkt op de elite te mopperen waar min of meer de elite gedwongen zijn uit te leggen welk beleid er gevoerd wordt en waarom dat zo belangrijk is. 


     Filosofen steken liever de koppen bij elkaar om meer na te denken over het onderscheid tussen intelligentie en wijsheid, want mensen die erg intelligent zijn kunnen erge  domme dingen verrichten. Intelligentie is misschien nog te beperkt om precies uit te drukken waar het over gaat, maar een ding staat vast, dat we niet altijd op intelligente mensen kunnen vertrouwen, want die weten ook veel níét. Het feit dat in de ontstane gedachte niet zo goed uitgelegd kan worden, wat men probeert te bereiken, betekent dat zij het nog niet helemaal zo goed doordacht hebben.

 

     Volgens mij kan het vraagstuk niet door mensen worden opgelost, want er zijn inmiddels alleen maar grotere problemen bij gekomen. Als we namelijk acht slaan op de geest van licht, van waarheid, de geest die in de openbaringen van God is uitgelegd; als we, door de geest van gebed en ootmoed, de leiding van de Heilige Geest zoeken, zal de Heer ons licht en ons begrip vergroten. Dan zullen we de geest van onderscheid hebben, de waarheid begrijpen, verkeerde leer onderkennen en niet misleid worden.

 

     Wie zijn het die worden misleid? Niet wie getrouw zijn plicht vervult; zich op de hoogte heeft gesteld van het woord Gods; zich aan de geboden houdt die in de hedendaagse openbaringen staan. Maar wel wie de waarheid niet kent, in geestelijke duisternis is, de beginselen van het herstelde evangelie niet doorgrondt en begrijpt. Die man zal worden misleid. Het zal hem niet lukken bij een valse geest om onderscheid tussen licht en duisternis te maken. Maar als we in het licht van de openbaringen Gods wandelen, acht slaan op de raad die we krijgen van de mannen die in de raden van de kerk zitting hebben en die bevoegd zijn om ons te instrueren, zullen we niet worden misleid. (1) En dit is mijn getuigenis in naam van Jezus Christus. Amen.

 

(1. laat u voorlichten door de priesterschapsdragers van 'De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen', in de volksmond ook wel de Mormonen genoemd.)