Alleen de Godheid kan daar rechtvaardig over oordelen

 

     Niemand zal ontkennen dat onrechtvaardigheid bestaat, waartegen zo nu en dan iets gedaan kan worden. Anderen wijzen er echter op dat veel "rechtvaardigheid" onrechtvaardig zal zijn. Weer anderen stellen dat vrede zwaarder moet wegen dan het verlangen naar rechtvaardigheid.


     Alle drie gaan er unaniem vanuit dat het verwereldse christendom, ofwel het latere christendom heeft geleid tot een exclusieve en volstrekt één op één verhouding met onrechtvaardigheid, waarmee doorgaans weinig anders wordt bedoeld dan het accent te leggen op hun eigen leed.


     Men oefent namelijk macht uit op velerlei manieren en de sublieme manier is volgens hen, om de eigen macht als absolute machteloosheid te vermommen. Ze gaan er van uit dat dit procedé te zien is bij extreemrechtse lieden die niet moe worden te verklaren dat hun opvattingen niet gehoord worden, hun meningen niet uitgesproken mogen worden en hun waarheid door lugubere machten wordt onderdrukt, want volgens extreemrechts wordt er naar de gewone man niet geluisterd.

 

     Zij, daarentegen, zijn van mening dat welke kant men ook op kijkt: eerst moet extreemrechts slachtoffer worden, dan pas macht uitoefenen en de rancuneleer vermommen als roep om gerechtigheid. Het resultaat zal volgens hen zijn dat extreemrechts geen stuntelend mens meer is, maar een kruipend mens die geen rust zal hebben totdat symbolisch het rechtop lopen zal zijn afgeleerd.

 

     Het extreemrechts is stevig in opkomst sinds het begin van deze eeuw. De kenmerkende eigenschappen van die politieke stroming, zet anderen aan tot denken over verzet tegen alle Fortuyns, Verdonken, Wildersen en FVDers.  

 

     Ik ben kennelijk extreemrechts en dat komt omdat er alles aan gedaan wordt om de misstanden die veroorzaakt worden door nieuwkomers zoveel mogelijk onder het tapijt geveegd worden en als politicus Geert Wilders daarop attendeert, daar een analyse over geeft, dat een bepaalde bevolkingsgroep de meeste overlast in ons land veroorzaakt en roept of wij meer of minder van die mensen in ons land willen toelaten, dan roep ook ik "minder!" Dat dit in ons land leidt tot een politiek proces is eigenlijk van de zotte. 

 

     Daar wij, slechts een weinig tijd op aarde doorbrengen en dit afzetten tegen onze eeuwigheid, is het voor ons dus zaak geworden om hier zoveel mogelijk te leren om in die eeuwigheid zo hoog mogelijk te scoren. Alles wat op deze aarde gebeurt is slechts een oefening die onze plaats in de eeuwigheid bepaalt. Het is het plan van de Vader van onze geest dat wij leren gebruik te maken van onze eigen keuzevrijheid. Omdat het hier een oefening betreft zullen er vast veel fouten gemaakt worden, maar het is voor de Godheid belangrijk te weten welke intenties daaraan ten grondslag liggen.

 

     Daarom dienen wij iedereen zijn fouten te vergeven want het is een plan van de Godheid en Zij stellen Zich verantwoordelijk, voor elke fout die een mens onbedoeld maakt. Dat is namelijk helemaal goed gekomen met het zoenoffer dat Jezus in Getsemane en op Golgota voor ons heeft volbracht. Tevens heeft Hij door zijn opstanding de weg naar die eeuwigheid opengesteld en ons de richtlijnen gegeven om onze positie in het leven hierna zo gunstig mogelijk te laten zijn. (1) En als iemand daar rechtvaardig over kan oordelen dan is dat de Godheid wel. En dit is mijn getuigenis in de naam van Jezus Christus. Amen   

 

(1. Laat u - NU HET NOG KAN - voorlichten door de priesterschapsdragers van 'De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen', in de volksmond ook wel laatdunkend de Mormonen genoemd.)