De dag komt dat u zult schreeuwen om antwoorden!

 

    Steeds vaker bekruipt het gevoel dat onze menselijkheid opgeofferd wordt omdat we onze kwetsbaarheid nog niet kunnen hanteren. Het aanpassingsvermogen; de solidariteit die wordt gevoeld; en hoe er meer ruimte is om rekening te houden met emoties zoals angst en onzekerheid. Dat kinderen beginnen met koken en hele dagen spelletjes doen. En hoe de gezelligheid van het kerngezin na lange tijd weer zo waardevol aan het worden is.

 

     De lastige dingen, die steeds duidelijker werden. Ouders, die in het verzorgingshuis niet meer bezocht konden  worden en zelf niet meer naar buiten mochten. Een hangslot op de deur in de tuin moest het virus buiten en de bewoners binnen houden. Een tante die is overleden en gelukkig nog door twee van haar zoons bezocht mocht worden.

 

       Andere kinderen moesten het doen met Zoom-gesprekken. Kinderen, in het eindexamenjaar, voor wie de rituelen van de transitie naar volwassenheid waren weggevallen. De extraverten op wie de muren af kwamen. De introverten die moesten wennen aan alle gezinsleden de hele dag om zich heen.

 

     In de eerste weken van deze maatregelen was het logisch en goed dat we dit deden. Uit solidariteit en zorg om de mensen met een zwakke gezondheid én de mensen die voor hen zorgen. En nog steeds is dat belangrijk. Maar het gevoel bekruipt dat we onze menselijkheid opofferen en de kwetsbaarheid niet kunnen hanteren.

 

     Het gaat om kinderen die thuis niet veilig waren en in groter gevaar verkeerden doordat ze uit zicht waren van scholen en hulpverleners. Gezinnen die onder druk en stress bovenop elkaar leefden, waar de kans groot was op uitbarstingen. Ouderen die uit angst voor besmetting ontzegd werd om in contact met hun dierbaren te zijn. Ondernemers die hun bedrijf failliet zien gaan met alle gevolgen van angst, onzekerheid, depressie en misschien  erger. Singles die thuiswerken en het contact met vrienden missen. Pubers die voor hun ontwikkeling juist het contact met elkaar zo hard nodig hebben. Mensen die elkaar in de winkel ontlopen en elkaar angstig aankijken of helemaal vermijden. Mensen die stierven zonder hun familie.

 

     En toch was dit slechts een oefening gezien het geen ons nog te wachten staat. Uw hoop om dit alles te overleven, zal voor een groot gedeelte afhankelijk zijn van uw reactie op de waarheid, want God openbaart in onze tijd wie Hij wel en wie Hij niet is. Wat gaat u doen als de toestand in de wereld verder verslechterd en catastrofale gebeurtenissen in de wereld elkaar steeds sneller opvolgen, in intensiteit toenemen en steeds dichterbij gaan komen? De dag komt dat u zult schreeuwen om antwoorden! U kunt deze antwoorden nu al ontvangen.

 

     Bij mij is het begonnen door van werelds denken in eeuwig denken over te gaan. Ik nodig u uit om de leringen,  profetieën en openbaringen van 'De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen' te bestuderen. 'Het Boek van Mormon' wordt gratis en vrijblijvend door de Elders bij u thuis bezorgd. Op www.kerkvanjezuschristus.org/nl, kunt u het boek bestellen. Ik raad u aan dit boek te lezen en in een oprecht gebed uw Hemelse Vader te vragen of 'Het Boek van Mormon' waar is.

 

     Ik heb die stap al gezet en ik ondervind er alleen maar rust in en een toekomstperspectief die zijn weerga niet kent. (1) En dit getuig ik in Jezus Christus naam. Amen.

 

(1. Laat u voorlichten door de priesterschapsdragers van 'De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen', in de volksmond ook wel de Mormonen genoemd.)