Terugkeer naar het eerste begin is de enige mogelijkheid

 

     Volgens velen is de auto de heilige koe van de moderne tijd, een belichaming van onze drang naar mobiliteit, snelheid en vrijheid. Velen vinden nu die drang een kwalijke zaak. Zij vinden dat de gehaaste moderne mens vervreemd is geraakt van de wereld, van anderen en van zichzelf. Een kleine groep vindt dat we alleen te voet weer in contact kunnen komen met de wereld. Rijdend in een auto zien we de wereld om ons heen als een obstakel, waar je zo snel mogelijk doorheen moet. Op die manier missen we al het moois dat de wereld te bieden heeft en blijven de uiteindelijke gevolgen van het autorijden op een afstand.

 

     Ik denk dat die kleine groep het bij het rechte eind heeft, maar die groep is wel heel klein. Ik zie het aan mijn eigen wandelingen, want die zijn zo eenzaam als wat. Klimaatverandering en het verdwijnen van natuurgebieden is voor de autoliefhebber een abstracte ontwikkeling die zij de laatste tijd vooral van de tv kennen. Dat de huidige tijd en haar uitvindingen grote schaduwzijden hebben en dat we daar iets aan moeten doen is oud nieuws. Wie onze vervreemding - of meer praktische problemen zoals klimaatsverandering - wil oplossen, moet volgens hen geen witte doktersjas of kostuum aantrekken, maar wandelschoenen.

 

    Anderen vinden dat we onderling al heel lang het contact met de wereld en elkaar kwijt zijn. Kijk maar naar de ontelbare kerken en filosofieën die alleen maar discussies veroorzaken waar nooit een einde aan komt en waar het overgrote echtscheidingspercentage het gevolg van is. Als we daar iets aan willen doen, moeten we volgens hen eerst erop uit trekken om elkaar te ontmoeten en te zien hoe het met de wereld er voorstaat. Weer anderen vinden dat al dat gediscussieer hiermee geen halt wordt toegeroepen, want zolang de neuzen niet de zelfde kant op staan kun je alleen maar straten, markten en pleinen nodig hebben, waar je te voet komt protesteren en/of feesten.

 

     Het is dus niet zo gek dat ik mij van de wereld heb afgewend. Met werelds denken is geen oplossing meer te behalen. Ik heb mijn maatregel dusdanig drastisch genomen dat ik zelfs ben geswitcht naar een andere cultuur (1) die volledig draait op eeuwige waarheden. Velen van die waarheden zijn in de loop der jaren door filosofie van mensen verdraait, veranderd of verloren gegaan maar omdat God over alles voorkennis heeft, heeft Hij erin voorzien dat medio zeshonderd vóór Christus een groep Joden zich hebben afgesplitst en op aanwijzing van God een schip hebben gebouwd waarmee zij naar het halfrond zijn gevaren, wat later de naam Amerika heeft gekregen.

 

     Met hun kroniek (2) is in 1820 een begin gemaakt met de herstelling, of wederoprichting aller dingen, (3) waar Moroni een belangrijke rol in heeft gespeeld, want het Boek van Mormon (4) bevat de volheid van het evangelie van Jezus Christus.  

 

     Nu ik in mijn hart eeuwig ben gaan denken, en voel dat ik eindelijk de echte en volledige eeuwige waarheid tot mij heb mogen nemen, weet ik (5) dat de filosofie van mensen vermengd is met schriftuur en vele verschillende kerken zijn hierop gebouwd, (6) die allemaal hun eigen wijsheid verkondigen, en de macht en wonderen van God verloochenen, waardoor er in de wereld afgunst, onenigheid en vijandschap zijn gaan heersen. Een terugkeer naar het eerste begin is de enige mogelijkheid tot herstel. Ik ben terug gegaan (5) en dat heeft ook mij echt gelukkig in de juiste context gemaakt. (7) En dit getuig ik in Jezus Christus naam. Amen.

 

(1. 'De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen', in de volksmond ook wel de Mormonen genoemd.) 

 

(2. Die een tijdsbestek omschrijft tussen zeshonderd voor Christus tot vierhonderd na Christus)

 

(3. Zie de Bijbelverzen van de verschillende Bijbelvertalingen van Handelingen 3:21)

 

(4. Ook een testament aangaande Jezus Christus.)

 

(5. Samen met zestien miljoen gelijkgestemden verspreid over de wereld.)

 

(6  Door vele denominaties, afsplitsingen en geloofsovertuigingen.)

 

(7. Laat u voorlichten door de priesterschapsdragers van genoemde kerk ik 1.)