Opgaan in een rivier met een unieke geestelijke oorsprong

 

     Er gaan steeds meer geluiden op dat door internet mensen afstandelijker en eenzamer worden. Sociaal media is alleen in naam sociaal, maar in de praktijk zijn het toch oppervlakkige  relaties. We hebben wel belangstelling voor anderen – met een 'duim'  'krabbel' of 'tweet' – terwijl de werkelijkheid een eenvoudige manier is om écht sociaal contact uit de weg te gaan.  

 

     Anderen vragen zich af of het echt zo somber is. Veranderd sociaal media de regels voor hoe je, je moet gedragen binnen een bepaalde groep van vriendschap en andere sociale relaties? Of gelden op het internet dezelfde normen als 'in het echt', bijvoorbeeld als het gaat om liegen, een vriendschap verbreken, of online flirten?

 

     Weer anderen vragen zich af of wij op internet andere waarden hanteren dan in de dagelijkse omgang. Het antwoord blijkt 'ja en nee' te zijn. Sommigen geven aan dat ze door sociaal media hun 'echte' vrienden en familie minder zien. Verder zijn jongeren veel doelgerichter in vriendschapslinkjes. Ouderen doen dat vrijwel nooit, want voor hen gelden de normen van de 'echte' wereld.

 

     We zijn kennelijk ongemerkt overgeschakeld naar een meer oppervlakkige omgangsvorm. Er blijkt wel een meerderheid zich af te tekenen die vinden dat internet mensen helemaal niet eenzamer en meer afstandelijk maakt, sterker zelfs, ze pretenderen door internet juist meer sociale contacten te hebben. Maar ik vind dat dit doorgeschoten meningen zijn die de waarde van een échte vriendschap niet eens kennen.

 

     Ik merk dat, omdat ik elke zondag naar de kerk ga en daar onder gelijkgestemden mezelf geestelijk kan opbouwen. Wij hebben namelijk, toen wij gedoopt werden, beloofd dat we de Heiland zullen volgen en wij laten de Vader van onze geest zien dat we gewillig zijn de naam van Christus op ons te nemen. Als we ernaar streven zijn goddelijke eigenschappen eigen te maken, worden we door de verzoening van Christus een ander mens en gaan we vanzelf meer van alle mensen houden. We voelen ons oprecht betrokken bij ieders welzijn en geluk. We zien elkaar als broeders en zusters, als kinderen van God met goddelijke afkomst, eigenschappen en mogelijkheden.  

 

     Ik heb de wereld achter mij gelaten, het herstelde evangelie van Jezus Christus omarmd en heb mij laten dopen en ben door mijn wedergeboorte een discipel van Jezus geworden. De wereld die ik achterliet ken ik goed, maar ik koos ervoor om Jezus Christus te volgen, met een volmaakt voornemen van hart. Ik ben volledig opgegaan in een nieuwe 'rivier' van dappere goedheid en rechtschapenheid die naar Gods tegenwoordigheid stroomt.

 

     Toen ik tussen deze nieuwe mensen mezelf in die nieuwe en onbekende rivier mengde, voelde ik mij in het begin wat verloren. Maar zij gaan op in een rivier met een unieke geestelijke oorsprong en samenstelling - een rivier met een heel eigen traditie, cultuur en taal. In het begin was dit nieuwe leven in Christus moeilijk voor mij, maar dat is helemaal goed gekomen.

 

   Termen als 'gezinsavond', 'wijkraad', 'vastenzondag', 'doop voor de doden', 'tripelcombinatie' enzovoort. Allemaal bijeenkomsten en schriftuur die er alleen maar op gericht zijn de onderlinge vriendschap in stand te houden en onze band onderling te versterken. En dit is mijn getuigenis in naam van Jezus Christus. Amen.