Daarom zullen wij van eeuwigheid tot eeuwigheid zijn

 

     Velen vinden dat er veel goden zijn, want zij zien in de christelijke traditie en in de Bijbel de wrede, de barmhartige en de jaloerse god en dan heb je nog de god van Spinoza, van Hegel, van Hölderlin en van de Oude Grieken. Niemand hoeft dit volgens hun af te doen als wetenschappelijke arrogante nonsens, want in die talloze verhalen vinden zij manieren om betekenis te geven aan het leven.

 

     Zo vinden zij dat Apollo meer in de geschiedenis uitgericht heeft dan Alexander de Grote, terwijl alleen de laatste echt heeft bestaan. Het is ook werkelijk een feit dat over Apollo heel veel lofzangen gezongen zijn en ook heel veel verhalen verteld zijn die daadwerkelijk stichtend geweest zijn voor onze beschavingen. Oké, het is wetenschappelijk gezien misschien nonsens, maar hier wordt wel de menselijke verbeeldingskracht in beeld gebracht, die fundamentele ervaringen laat zien.

 

     Natuurlijk kan die verbeelding ook gevaarlijk zijn, zoals  dat iemand zich inbeeldt dat hij beter is dan anderen, maar dat betekent niet dat die verbeelding afgedaan moet worden als nonsens, want dan begrijp je volgens hun niet wat de betekenis van verbeelding eigenlijk is.

 

     Ik ben nu 72 jaar en vind dat de jaren mij wat dat betreft milder hebben gemaakt. Ik wil namelijk niet meer zo star zijn om het strikt genomen ergens voor of tegen te zijn. Ik heb mij tot mijn 55ste levensjaar altijd verzet als er bijvoorbeeld sprake was van vanzelfsprekend onrecht zoals terug slaan wanneer ik geslagen zou worden. Nu ben ik in staat om van wijsheid te getuigen om ook de andere kant van het verhaal te bekijken. Als je me vraagt of ik gelukkiger ben dan toen ik veertig was, zeg ik meteen ja.  

 

     Het eerste geloofsartikel van 'De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen', waar ik op mijn 56ste jaar lid van werd, verklaart: "Wij geloven in God, de eeuwige Vader, en in zijn Zoon, Jezus Christus, en in de Heilige Geest." Deze drie Goddelijkheden presideren deze wereld en alle andere schepselen van onze hemelse Vader.

 

    De ware leer van de Godheid is na de grote afval, die volgde op bediening van de Heiland en de dood van de apostelen, verloren gegaan. De herstelling van deze leer

begon toen de 14-jarige Joseph Smith zijn eerste visioen kreeg. (1) Dankzij het verslag over het eerste visioen van de profeet en zijn andere leringen weten we dat de leden van de Godheid drie verschillende personen zijn, met verschillende taken, zijn zij één in doel en leer. De Vader en de Zoon hebben een lichaam van vlees en beenderen, en de Heilige Geest is een persoon van geest. (Zie L&V 130:22.) Ze zijn volmaakt verenigd in de uitvoering van het goddelijke heilsplan van onze hemelse Vader.

 

     Nu ik samen met mijn lieveling in de tempel een eeuwig huwelijk heb gesloten, is ons tijdens dat huwelijk gezegd dat wij in de eerste opstanding zullen voortkomen; en  koninkrijken, prinsdommen, machten, heerschappijen en alle hoogten en diepten zullen beërven en dat dit in het Boek des Levens van het Lam zal worden geschreven.

 

    Dan zullen wij goden zijn, want wij hebben dan geen eind; daarom zullen wij van eeuwigheid tot eeuwigheid zijn, want dan zullen wij boven alles zijn, omdat alle dingen en ook de engelen ook aan ons onderworpen zijn en ik zal met mijn vrouw vermeerdering hebben in nageslacht. (2) En dit is mijn getuigenis in naam van Jezus Christus. Amen.

 

(1. Zie Geschiedenis van Joseph Smith 1:17.)

 

(2. Zie L&V 132:15-20.)