Het verlangen kweken zoals God te mogen worden

 

     We willen heel graag iets voor waar aannemen, maar weten alleen niet van wie. Probleemoplossers kunnen van alles verkopen als zij de zijdelingse of onbedoelde schade, van een vredesmissie maar incalculeren. Dit soort ambtelijk handelen is inmiddels de taal van de moderne samenleving geworden. Niet alleen van beleidsmakers, maar ook van de burger zelf, die volledig vertrouwt op peilingen, harde cijfers en statistieken.

 

     Wat aan haar analyse ook opvalt, is dat de manipulaties van machthebbers en beleidsmakers niet allemaal kwade opzet zijn, maar ook voortkomen uit systeemfouten, goede bedoelingen, onwetendheid, en niet zelden uit onbewuste psychologische motieven. En ik denk dat het goed is om te beseffen dat elke groep mensen die onder een of ander machtsorgaan functioneert manipulaties ondergaat en dat deze manipulaties niet altijd kwaadwillend zijn.

 

     Neem een van de kleinste samenlevingsvormen: het gezin. Opvoeden en manipuleren zijn hierin nauwelijks uit elkaar te houden. Uit veiligheid worden, naar gelang leeftijd en ontwikkeling van kinderen, zaken verzwegen, uitgesteld, weggehouden en verboden. Het lijkt op een complot. Er wordt over hem beslist en gepraat, om hem gelachen en gehuild. Het enige dat het kind van de complotdenker onderscheidt, is dat er meestal niet ervan uitgegaan wordt dat een alziende kwade genius hem probeert te manipuleren.

 

     Toch zijn er heel wat kinderen die niet met de werkelijke waarheid worden opgevoed. Meestal komen dergelijke kinderen uit een eenoudergezin waar de ware toedracht over hun vader geweld wordt aangedaan. Hiermee probeert het gezinshoofd het verleden te veranderen. Meestal gebeurt dat om het kind in bescherming te nemen want menig biologische vader verdient het predicaat vader niet. Maar dat het andersom niet plaats zou vinden, moet naar het land der fabelen worden verwezen.

 

     We kunnen onszelf veranderen en onze achtergehouden integriteit herwinnen als we besloten hebben de leugen over onszelf te zien van wat ons vroeger als kind op de mouw is gespeld, ja, wanneer we de moed en de kracht hebben authentiek te worden en ons te bevrijden van de  manipulaties die ons zolang omringden. Het is daarom altijd zaak, wanneer je leeftijd dat toelaat, op zoek te gaan voor de andere kant van het verhaal.

 

     Ik zeg dit omdat ik weet waar ik over praat. Niet in het kader van een biologische ouder, maar van de Vader van mijn geest. Menig geloofsovertuiging spreekt ongewild halve waarheden die vermengd worden met halve 'uit de duimzuigerijen' waarin heel veel van de waarheid wordt weggelaten al dan niet verdraait .

 

     Uit hedendaagse openbaringen blijkt klip en klaar dat mensen niet werelds maar eeuwig zijn, dat wij - voordat wij hier op aarde kwamen - als geest in de hemel leefden bij de Ouders van onze geest, dat de Godheid een plan met ons heeft waar wij een lichaam voor nodig hebben en een wereld waarin wij sneller kunnen leren en zelf - op ons recht op keuzevrijheid - onze eeuwigheid kunnen bepalen.

 

     Daarnaast is het de bedoeling dat wij de weg vinden die de mens moet gaan om bij zijn goddelijke Ouders terug te kunnen keren en dat wij na onze dood weer de volgende stap in de eeuwigheid maken, om eens in de eeuwigheid het verlangen te kweken zoals God te mogen worden. (1) En zo ben ik helemaal compleet geworden en gelukkig in de juiste context. En dit is mijn getuigenis in naam van Jezus Christus. Amen.

 

(1. Laat u voorlichten door de priesterschapsdragers van 'De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen', in de volksmond ook wel de Mormonen genoemd.)