Voor een hoogopgeleide is het plan van God prachtig

 

     Zoals ik al eens heb laten weten,  ben ik vrijwilliger in een verpleeghuis voor bejaarden met ouderdomskwalen die soms het leven niet meer zien zitten, zo kan ik bij velen van hen, op momenten van groot verdriet zien dat zij toch niet zo ongelovig zijn als ze dachten. Intens verdriet, wat ook bij onkerkelijke mensen gemeengoed kan zijn, drukt altijd iets van een besef uit dat er meer is, dat de dood niet het einde is. Ik denk namelijk dat als je werkelijk nergens in gelooft, het volledig onzinnig is om een bloemetje op een grafsteen te leggen, om maar een voorbeeld te noemen, want de overledene heeft daar helemaal niets meer aan.

 

     Laatst, toen ik weer mensen van de verpleegafdeling naar de fysiotherapie begeleidde, werd ik aangesproken door iemand die in God noch gebod gelooft, maar die nu voelde dat de dood steeds dichterbij kwam en me vroeg of ik alsjeblieft voor haar gezondheid wilde bidden. Ik heb haar nooit tegengesproken toen zij, vol overtuiging, liet blijken dat zij een atheïst is, maar was toch blij dat zij op een spannend ogenblik toch naar spiritualiteit zocht. Er speelde bij haar dus wel degelijk een religieus besef.

 

     Nu is het ook voor sommigen, die door een geweldige leerschool wijs zijn geworden, veel moeilijker om in God te geloven. Voor hun is religie een onbelangrijke bezigheid geworden, die - volgens hen - alleen maar nuttig kan zijn voor mensen met een laag IQ. Zij zijn moderne, hoogopgeleide, redelijk denkende, welvarende westerse mensen geworden, dat zij het zich niet kunnen voorstellen, hun leven te laten bepalen door een eeuwenoud primitief boek.

 

    Nu blijken er ook ontwikkelingen in de wetenschap te zijn, die aan het licht brengen dat verhalen uit de Bijbel niet kloppen of zeer onwaarschijnlijk zijn. Aan de ene kant is dit maar goed ook, want door hedendaagse openbaringen wordt zondemeer het bewijs geleverd dat er veel uit de Bijbel verloren is gegaan of dusdanig is vervaagd dat het moeilijk te begrijpen is. De moderne mens heeft God dus niet meer nodig en zeker niet als verklaring voor het ontstaan van de wereld en laten we dan maar zwijgen over onverklaarbaar natuurgeweld of het Woord te zien als hoeder van een moraalloze onoverzichtelijke wereld.

 

     Wat namelijk niet in de Bijbel te vinden is, wordt duidelijk uit hedendaagse openbaringen, namelijk dat mijn leven niet met mijn geboorte als baby is begonnen en ook niet zal eindigen wanneer ik dood, oud en versleten in mijn graf wordt gelegd. Voordat ik op deze aarde kwam, woonde ik als geest bij de Vader van mijn geest en de ontwikkeling in mijn kennis, geeft mij de antwoorden op mijn vragen: "Waar kom ik vandaan?" Wat is mijn doel hier op aarde?" "Wat gebeurd er als ik doodga?"

 

     Ik denk daarom dat het juist nú de periode is dat hoogopgeleide mensen weer een religieus besef gaan krijgen, want dergelijke antwoorden maken duidelijk dat je alleen maar vooruitgang in de juiste context kunt boeken, als je weet waar je naartoe gaat en waarom, want hedendaagse openbaringen maken Gods plan duidelijk voor ons allemaal.

 

     Voor een hoogopgeleiden is het plan van God prachtig en eenvoudig. Dat betekent niet dat u volmaakt hoeft te zijn, want Hij weet dat u dat nog lang niet bent. Hij verwacht wel van u dat u uw uiterste best probeert te doen, zodat u meer op Hem gaat lijken en van uw fouten leert. Laat u verder voorlichten in het prachtige plan van onze God. En dit is mijn getuigenis in naam van Jezus Christus. Amen.