Met recht waarheid van dwaling onderscheiden

 

     Er zijn mensen die achter een onnadenkende uitlating een bruikbare theorie vinden in de alledaagse psychologie, bijvoorbeeld waarom mensen een vergissing - zoals op de verkeerde verdieping uit de lift stappen - tegenover wildvreemden toelichten door te zeggen: "Ik dacht dat ik er al was", terwijl ze niemand uitleg verschuldigd zijn. Door bestaande inzichten te combineren komen zij tot een geloofwaardige verklaring die luidt: "De veelheid van inzichten vormt de rijkdom van de psychologie, terwijl de armoede van de psychologie erin bestaat dat ze uiteen lopende methodes gebruikt om tot die verklaring te komen, en zich op verschillende deeltheorieën – én alledaagse mensenkennis – baseert. (1)

 

     Ik denk dat psychologie een samenraapsel is, want waar is dan de overkoepelende theorie die daar een structuur aan zou kunnen geven? Omdat het antwoord schuldig blijft wordt er overgeschakeld naar pseudowetenschap en dat die wel iets oplevert, sterker zelfs, volgens hen blijkt reïncarnatietherapie ongewoon effectief. Ze vinden namelijk dat in elke wetenschap wel pseudowetenschappelijke elementen zitten. Ik denk dat dit aannames zijn die je niet helemaal kunt waarmaken, want volgens mij is het nog niet zo gemakkelijk om zin van onzin te scheiden. Het zijn over het algemeen suggesties die alleen maar voor ingewijden bedoeld zijn, die origineel kunnen zijn, en dat het er op gaat lijken dat de wetenschap mensen aanmoedigt om met fantasierijke  onbewezen stellingen te komen, terwijl voor de bewijsvoering strikte normen gelden. Ik denk dat ik er goed aan gedaan heb dat ik hier volledig van ben afgehaakt.

 

     Wereldse denkbeelden zijn tijdelijke aannames terwijl ik ben overgestapt naar eeuwige waarheden. Ik ben namelijk een discipel van Jezus Christus geworden en weet dat bovenstaande betwistbare theorieën volledig in strijd zijn met de Geest van God, van Wie ik, op mijn zoektocht naar waarheid, afhankelijk ben. De Heiland waarschuwde de Nephieten: 'Want voorwaar Ik zeg u, hij die de geest van twisten heeft, is niet van Mij, maar van de duivel, die de vader van twisten is.' (Zie Moroni 10:4.)

 

     Nu ik de Geest al meer dan vijftien jaar volg, ben ik in mijn persoonlijke zoektocht naar waarheid volledig naar Jezus Christus geleidt, want Hij is 'de weg en de waarheid en het leven.' (Johannes 14:6.) Oké, het is niet de gemakkelijkste manier. Het is waarschijnlijk de weg die weinig mensen bewandelen en het lijkt dat je op dat pad bergen moet beklimmen en snel stromende rivieren moet oversteken, maar het is zijn weg: de weg van de Heiland.

 

     Als discipel van de Heer voeg ik mijn getuigenis hieraan toe dat Jezus de Christus is, de Zoon van de levende God. Ik weet dit met heel mijn hart en verstand. Ik weet dit door het getuigenis en de macht van de Heilige Geest.

 

     Ik heb mijn uiterste best gedaan om deze waarheid te ontdekken, en ik ben blij dat deze waarheid mij heeft vrij gemaakt (2)  Het is mijn gebed dat iedereen oprecht en onophoudelijk naar de waarheid zoekt, dat iedereen van de fontein van alle waarheid drinkt, waarvan de wateren rein en zoet zijn, 'een fontein van water, dat springt ten eeuwigen leven.' (3) Ik hoop dat iedereen met vertrouwen in de Heer, een diepgeworteld verlangen krijgt om waarheid van dwaling te onderscheiden - nu en je hele leven lang. Mij is het gelukt en duizenden met mij. Nu jullie nog. En dit is mijn getuigenis in naam van Jezus Christus. Amen.

 

 

(1. Zie 'Af en toe wel interessant, zo’n gek erbij', Filosofiemagazine, februari 2011.)

 

(2. Zie Johannes 8:32.)

 

(3. Zie Johannes 4:14.)