Zelfdiscipline ondergaan en te leren gehoorzamen

 

     Ik heb gelezen dat je goed kan filosoferen over waarden zoals integriteit, empathie, impulsbeheersing en macht, maar dat men daar niet een meelevend mens van wordt, wel dat je jou empathie deels kan vergroten door in contact met anderen te treden, door open te staan en nieuwsgierig te zijn, te proberen je te verplaatsen in anderen, ook al zijn ze niet sympathiek, alleen is het nog maar de vraag hoe je die openheid voor elkaar krijgt.

 

     Nu blijkt er een training te bestaan om met yoga empathie je lijfelijk eigen te maken. Dat doen ze met ademhaling, of door de handen op je hart te leggen en de aandacht zo letterlijk naar je hart te brengen. Deze yoga-opleiding wordt 'Van ik naar wij' genoemd en richt zich op  de energie en drift die in de drie lagere chakra's  volop aanwezig zijn, namelijk je geslachtsorganen, je buik en je navel, waardoor jou opwinding, lust en woede getransformeerd kan worden naar je hart, naar het wij.

 

     Er blijken oneindig veel hartopenende oefeningen binnen de yoga te circuleren waardoor je uiteindelijk naar een zogenoemd 'hoger zelf' wordt geleidt waarin je jou ego overstijgt, voorbij jezelf denkt en het juiste doet. Dit appel, is niet zozeer religieus, en je hoeft het ook niet te over drijven of te verheerlijken of jezelf weg te cijferen, maar kan een kwestie zijn van het trainen van je bewustzijn.

 

     In deze context wordt je geleerd hoe je omgaat met eten, seks, geld en macht, want dat heeft allemaal met je lichaam en geest te maken en de connectie daartussen. Dat je bewust wordt of je een slaaf bent van je eigen impulsen, gewoonten en ingesleten gedragspatronen, dat je jezelf leert beheersen of iets kan veranderen betreffende je behoefte naar eten, seks, geld en macht en dat alles vergt nogal wat oefening te leren erkennen en te leren verdragen dat je niet meteen krijgt wat je wilt.

 

     In 'De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen' hanteren wij een andere benadering voor het zelfde euvel. De Heer heeft in een hedendaagse openbaring  gezegd: "Volhardt in alle geduld totdat gij vervolmaakt zijt." (L&V 67:13.) Hij heeft het hier over de soort volmaaktheid die meer inhoudt dan het bereiden van een lekkere maaltijd. Hij wil dat we meer zoals Hij worden. Jezus Christus is namelijk het voornaamste voorbeeld van geduld. Zijn voorbeeld volgen, wil zeggen dat we ons perspectief verbreden, verder kijken dan het heden, en inzien dat we beloond worden voor zelfdiscipline, gehoorzaamheid, geloof, standvastige en voortdurende inzet, liefde en lankmoedigheid of met andere woorden: geduld hebben.

 

     Geduld houdt in dat we soms dienen te wachten, niet naar macht streven en kuisheid betrachten wat betekent dat seks alleen maar is toegestaan in een wettig huwelijk tussen één man en één vrouw. President Dieter F. Uchtdorf, heeft gezegd dat geduld meer is dan alleen maar wachten: "Geduld betekent dat je actief wacht en volhardt, dat je met iets bezig blijft en alles doet wat je kunt: werken, hopen en geloof oefenen; ontbering moedig verdragen, zelfs als de verlangens van ons hart niet meteen uitkomen!" (1)

 

    Het volstaat niet om te luisteren naar hen die dwalende zijn en die zich beter tot God kunnen wenden; ik dien voor hen te bidden en oprecht te wensen dat ze een verandering van zelfdiscipline ondergaan, als zij leren te gehoorzamen. En dit getuig ik in Jezus Christus naam. Amen.

 

(1. Zie Dieter F. Uchtdorf, 'Ga voort in geduld', Liahona, mei 2010, blz. 57.)