Want eens kan ik zijn zoals Hij is

 

     Over het algemeen is vrijwel iedereen met zijn Smart of IPhone in de weer. Het blauwe licht van de Smartphone veroorzaakt een verschuiving in je biologische klok. Daar komt bij dat je moeilijker de slaap vat als je voor het slapen gaan nog met voorstellingen in je geest en met de verwerking van informatie in je hersenen wordt gestimuleerd, door op knopjes te drukken of het lezen van een nare e-mail. Probeer dan maar eens in slaap te vallen.

 

     Onderzoekers geven de tip om na 21.00 uur niet meer op een scherm te kijken. Dit geeft je zowel in de avond en de ochtend rust, doordat je een betere nachtrust hebt. De tip is dan ook om je slaapkamer als een schermvrije zone te beschouwen. Zet je laptop/tv of smartphone uit vanaf een vast tijdstip in de avond, zodat je hersenen de rust krijgen die ze nodig hebben.

 

     Johan van Houten kan dit bevestigen. Hij leefde een jaar offline om zijn onelinerverslaving te doorbreken. Hij had alleen nog een vaste telefoon. Na zich drie dagen eenzaam, doelloos en neerslachtig te hebben gevoeld, gaf dit nieuwe bestaan hem meer rust, sliep hij beter en werd hij vitaler, creatiever en scherper. 

 

     Van Houten schreef er een boek over met de titel: "Digiminderen" en geeft nu cursussen om mensen te leren om op een evenwichtiger manier om te gaan met hun Smart of IPhone, in combinatie met social media.

 

     Dit is weer het zoveelste bewijs dat werelds denken, doen en laten alleen maar problemen veroorzaakt. Ik ben achttienjaar geleden in contact gekomen met een cultuur (1) die in alle omstandigheden een eeuwig gedachtegoed erop nahoud. Zij treden hiermee in de voetsporen van Jezus Christus. Toen Pontius Pilatus aan Hem vroeg of Hij de koning van de Joden was, toen was zijn antwoord: "Mijn Koninkrijk is niet van deze wereld, niet van hier." (2) 

 

     Het motief, dat Hem gedurende Zijn ganse zending inspireerde en ondersteunde, ja, vanaf het ogenblijk, waarop Hij in het voorbestaan aangewezen werd, tot Zijn laatste ademtocht aan het kruis, was van tweeërlei aard: In de eerste plaats om de wil van de Vader te doen en de verlossing van het mensdom tot stand te brengen, en in de tweede plaats de liefde voor de mensen, omdat Hij met hun lot en welzijn belast was.

 

     Hij koesterde niet het minste gevoel van wraakzucht tegen de genen, die Hem ter dood brachten, maar Hij had tot het laatste toe medelijden met hen. Let op de woorden, die Hij uitte in Zijn stervensuur: "Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen." (Zie Lucas 23:34.)

 

     De liefde van de Vader is niets minder, zoals blijkt uit het feit, dat Hij het offer van Zijn Zoon aanneemt en dat Hij Hem , Die Hij Zijn Geliefde noemde, toestond te lijden, zoals alleen een God kon lijden: Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. God heeft zijn Zoon niet naar de wereld gestuurd om een oordeel over haar te vellen, maar om haar te redden. (3)

 

     Toen ik eenmaal Zijn cultuur had aangenomen, werd ik door Jezus gered uit mijn wereldse worstelingen en kan ik uren achtereen op mijn computerscherm kijken zonder gebukt te gaan onder slaapgebrek. Daar bovenop ben ik ook de gelukkigste mens op aarde geworden, met een toekomst perspectief die zijn weerga niet kent en hoe ouder ik word hoe mooier dat wordt, want eens kan ik zijn zoals Hij is. (4) En dit getuig ik in Jezus naam. Amen.

 

(1. 'De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen', in de volksmond ook wel de Mormonen genoemd.)

 

(2. Johannes 18:36.)

 

(3. Zie Johannes 3:16-17.)

 

(4. Laat u voorlichten door de priesterschapsdragers van genoemde kerk in 1.)