Een leven zonder uitsluiting en onderdrukking

 

     Er zijn in de wereld hele lieve mensen, die met de beste bedoelingen door het leven gaan, die zich afvragen  hoe we een andere manier van samenzijn zouden kunnen creëren, zonder enige vorm van uitsluiting en onderdrukking. Zij komen dan een week lang in een zeer divers, met elkaar verbonden gezelschap bij elkaar, om in een onvoorbereide richting - zonder gespreksleider - met elkaar te filosoferen in de hoop dat daar iets nieuws uitkomt. 

 

     De dialoog wordt bezet door een gevarieerd gezelschap. Het is de bedoeling elkaar te respecteren, voorzichtig met elkaar te spreken want het gesprek moet alleen maar leiden naar hoe we ons denken kunnen veranderen ten opzichten van mensen met een andere belevingswereld.


     Het gesprek wordt dan ondersteund met gebarentaal met het doel om zo gelijkwaardig en democratisch mogelijk te communiceren en zo actief mogelijk te participeren. De gebaren bestaan uit 'zwaaiden met de handen naast het  hoofd' als ze het ergens mee eens zijn, 'laag bij de grond' als ze het ergens niet mee eens zijn, 'met de vuist omhoog' om een voorstel te blokkeren, 'één vinger in de lucht' om een punt te maken, en als het echt niet kan wachten toch maar een directe reactie te geven.

 

     En terwijl ze de geestelijke ruimte vulden met ideeën over hoe ze al dan niet bepaald worden door kleur, cultuur en gender, werd voor sommigen de geestelijke ruimte om te spreken kleiner, voor sommigen groter, voor anderen complexer en kon men ook blijven hangen in een passent  politiek correct frame.

 

     Ik heb geluiden gehoord dat dit systeem werkt en dat men er enthousiast over is en ik ben blij voor hen. Ik zelf heb ook in een situatie geleefd waarin het samenzijn blokkeerde, en ik mij genoodzaakt voelde mijn vrouw en kinderen te corrigeren, van tot hier en niet verder. Maar ik miste het plan van het leven, dat God in de laatste dagen voor het heil van de mensenzielen hersteld heeft en ook mijn verbazing dat dit plan niet alleen voor mijn heil in dit leven, maar ook voor de komende generatie is gemaakt, opdat ik hier op aarde het fundament zou leggen voor 'immuniteit voor zonde' en al zijn gevolgen en daarvan de consequenties, opdat ook ik een erfdeel in Gods koninkrijk mag verkrijgen, als ik dit tranendal verlaten heb. Het herstelde evangelie van Jezus Christus is de macht van God tot het tot stand brengen van ons heil.

 

     God heeft echt gesproken tot zijn dienstknecht Joseph Smith, maar ook de Zoon. Zij gaven hem geboden en Hun plan voor het eeuwig leven. Dit plan omhelsde niet alleen verlossing van zonde en de  gevolgen van zonde,  zowel hier als in het hiernamaals, maar tevens verhoging, heerlijkheid, macht en heerschappij 'voor alle geestkinderen van God' (1) door hun gehoorzaamheid aan de wetten en beginselen van het herstelde evangelie.

 

     Het doel van ons bestaan hier, is de wil van de Vader te doen zoals die in de hemel gedaan wordt, goed te doen op aarde, de tegenstander van onze ziel te overwinnen, uit te stijgen boven onvolmaaktheden en zwakheden, door de inspiratie van de almachtige God en zijn macht, waardoor ook ik, daadwerkelijk een heilige dienstknecht van de Heer op aarde word, want ik ben door die wetenschap terechtgekomen in een leven zonder enige vorm van uitsluiting en onderdrukking. Het heeft mij heel gelukkig gemaakt. En dit getuig ik in Jezus Christus naam. Amen.

 

(1. Dat zijn alle mensen op aarde.)