De kracht van de verzoening maakt bekering mogelijk

 

     Laat u niet langer door het kwaad gebruiken voor het doen van slechte dingen. Maar laat u door God gebruiken voor het doen van goede dingen, als mensen die eerst dood waren, maar die nu levend zijn. Het kwaad mag niet meer over u heersen. Want nu heerst niet meer de wet van Mozes over u, maar de liefdevolle goedheid van God.

 

     Hoe zit het dus? Zullen we dan maar veel slechte dingen doen, omdat de wet niets meer over ons te zeggen heeft, en God ons in zijn liefde alles vergeeft? Nee, natuurlijk niet! Denk erom: als je iemand altijd gehoorzaamt, ben je eigenlijk zijn slaaf. Als je het kwaad altijd gehoorzaamt, ben je dus een slaaf van het kwaad. En het kwaad brengt je altijd de dood. Maar als je God gehoorzaamt, ben je een slaaf van de gehoorzaamheid aan God. Dan spreekt God je vrij van schuld en geeft Hij je het eeuwige leven. 

 

     Vroeger was u onvrijwillig slaven van het kwaad. Maar prijs God: nú wilt u graag en vrijwillig  gehoorzaam zijn aan de dingen die we u hebben geleerd over Christus. U bent bevrijd van de slavernij van het kwaad en zijn in dienst gekomen van een nieuwe meester: de wil van God. (1)

 

     Wie met Christus is gestorven en opgestaan, leeft als een nieuw mens. Je bent dan van de dood naar het leven gegaan. Je dient een nieuwe Heer, zo schrijft Paulus. Zonder die Heer is de zonde heerser over de mens en ben je slaaf van de zonde. En zo'n slavendienst leidt tot de dood. Wie daar  van dankzij Christus is bevrijd, dient God en de gerechtigheid. Niet meer de zonde als heer, maar God als Heer.

 

     Zoals Israël Gods eigendom werd - Hij verwierf zich Israël door het uit de macht van Egypte te bevrijden - zo schrijft Paulus over de christenen als eigendom van God in Jezus Christus. U bent in dienst gekomen van een nieuwe meester, met andere woorden: Onderworpen aan de gerechtigheid klinkt je misschien zwaar in de oren. Ben je dan opnieuw slaaf geworden? Nee, zo bedoeld Paulus dit niet.

 

     Het kan juist ook een geruststelling zijn dat je, volgens de Bijbel, niet 'van jezelf' bent. Wij zijn, schrijft Paulus in een andere brief, van Christus en Christus is van God. (2) Alleen door mens van God te worden vind je je ware bestemming.

 

     "We kunnen ons heil niet kopen met de valuta van gehoorzaamheid; het is gekocht met het bloed van de Zoon van God. (3) Genade is een gave van God, en ons verlangen om al Gods geboden te gehoorzamen, is net als het uitstrekken van onze sterfelijke hand om die heilige gave van onze hemelse Vader in ontvangst te nemen." (4)

 

     Verder wil ik erop wijzen dat hoewel het scenario ons helpt begrijpen hoe geloof, werken en genade ertoe bijdragen dat wij gerechtvaardigd zijn, het niet alle wijze laat zien waarop wij de genade van de Heiland kunnen ontvangen. Jezus Christus verschaft niet alleen het leven reddende water - dat zijn genade voorstelt - dat ons rechtvaardigt en reinigt van zonde.

 

     Door Hem ontvangen we ook het geloof en de kracht die we nodig hebben om het water te verkrijgen, of zijn genade te ontvangen. Zijn genade kan ons tot zegen zijn voor, gedurende en na we geloof in Hem oefenen en goede werken verrichten.

 

     De kracht van de verzoening maakt bekering mogelijk en daardoor kunnen wij ook het goede zien en doen, en zelf goed worden op een manier die ons verstand en vermogen te boven gaat. (5) En dit getuig ik in Jezus naam. Amen.

 

(1. Zie Nieuwe Testament, Romeinen 6:13-18.)

 

(2. Zie Nieuwe Testament, 1 Korintiërs 3:23.)

 

(3. Zie Nieuwe Testament, Handelingen 20:28.)

 

(4. Zie Dieter F. Uchtdorf, 'De gave van genade', Liahona, mei 2015, blz. 109, 110.)

 

(5. Laat u - NU HET NOG KAN - voorlichten door de priesterschapsdragers van 'De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen', in de volksmond ook wel laatdunkend de Mormonen genoemd.)