De neiging van de natuurlijke mens afleggen

 

     De hele aarde wacht vol spanning op het moment dat duidelijk zal worden wie de kinderen van God zijn. Want de aarde is veroordeeld tot een zinloos bestaan. Een bestaan dat wordt beheerst door dood en bederf. Dat wilde de aarde niet zelf, maar dat heeft God zo bepaald. Maar het is zeker dat de aarde zal worden bevrijd van dat zinloze bestaan waarin alles in dood eindigt. De aarde zal dezelfde hemelse vrijheid krijgen als de kinderen van God. We weten dat de hele aarde op dit moment zucht en kreunt van pijn, totdat het zover is. En niet alleen de aarde, maar ook wijzelf.

 

     Het is wel zo dat we Gods Geest alvast gekregen hebben, als voorproef van de hemelse dingen die we nog gaan krijgen. Maar toch zuchten en kreunen we nu van pijn, terwijl we wachten op het moment dat God ons totaal zal bevrijden. Dan zal Hij ons voorgoed tot zijn kinderen maken. Dat zal zijn op het moment dat we bevrijd zullen worden van ons sterfelijke lichaam. En daar kijken we vol verwachting naar uit. Dat doen we al vanaf de dag dat we werden gered! Als iets er al is, hoef je er niet meer naar uit te kijken. Het is er immers al. Maar wij kijken uit naar iets wat er nog níet is. En we zijn er zeker van dat het komt. Daarom wachten we er vol vertrouwen geduldig op. (1)

 

     Hoe goed ons leven ook kan zijn, het staat op veel momenten mijlenver af van het beloofde leven waarover de Bijbel spreekt. We leven in verwachting van dat nieuwe leven. En niet alleen wijzelf, heel de schepping smacht naar het moment waarop dat leven zich openbaart. Alles op aarde is in de greep van de dood. En we kunnen zeggen dat de mens er in de huidige tijd nog een schepje bovenop heeft gedaan. De schepping lijdt onder zware druk, we putten de aarde uit en het einde lijkt in zicht.

 

     Maar er komt een moment dat alles heel wordt gemaakt. Het moment dat we werkelijk vrij zijn van alles wat met kwaad en dood te maken heeft en mensen voorgoed in Gods nabijheid leven. In dat leven zal heel de schepping delen, want de aarde wordt vernieuwd en gaat haar paradijselijke heerlijkheid ontvangen. 

 

     In de weken voor Pasen sta ik stil bij het lijden dat nog steeds op zoveel plekken op aarde aanwezig is, voor mensen, maar ook voor de rest van de schepping. Als je zelf kon kiezen wiens bezittingen zou je dan willen erven?

 

     Ik denk na over de zegeningen die ik kan ontvangen als erfgenaam van al wat mijn hemelse Vader bezit. Wat moet ik doen om alles wat mijn hemelse Vader bezit te erven? Ik denk dat ik erg veel op Hem moet lijken. De daden van het lichaam dode betekent dat men de zwakheden, verleidingen en zonden van ons sterfelijk lichaam doodt of bedwingt. "Want de natuurlijke mens is een vijand van God, en is dat vanaf de val van Adam geweest, en zal dat voor eeuwig en altijd zijn, tenzij hij zich overgeeft aan de ingevingen van de Heilige Geest en de natuurlijke mens aflegt en een heilige wordt door de verzoening van Christus, de Heer, en wordt als een kind: onderworpen, zachtmoedig, ootmoedig, geduldig, vol liefde, gewillig zich te onderwerpen aan alles wat de Heer goeddunkt hem op te leggen, ja, zoals een kind zich aan zijn vader onderwerpt. (2)

 

     Als ik gehoor geef aan de influisteringen van de Geest, kan ik de neiging van de natuurlijke mens om te zondigen afleggen, een heilige worden, een erfgenaam van God zijn en leven in een sfeer die boven elke andere sfeer verheven is. (3) En dit getuig ik in Jezus Christus naam, Amen.

 

(1. Zie Nieuwe Testament, Romeinen 19-25.)

 

(2. Zie Boek van Mormon, Mosiah 3:19.)

 

(3. Laat u - NU HET NOG KAN - voorlichten door de priesterschapsdragers van 'De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen', in de volksmond ook wel laatdunkend de Mormonen genoemd.)