De superioriteit van Christus benadrukken

 

     Broeders en zusters, God heeft u geroepen om bij Hem te horen. Daarom moet u alleen letten op Jezus Christus. Hij is het die ons het goede nieuws gebracht heeft. En Hij is ook de Hogepriester van ons geloof. Hij is trouw aan God, die Hem die taak gegeven heeft. Net zoals Mozes trouw was aan God in het huis van God. Maar Jezus heeft veel meer eer gekregen dan Mozes. Net zoals iemand die een mooi huis heeft gebouwd, meer wordt geprezen dan het huis. Elk huis wordt door iemand gebouwd, maar degene die dít alles gebouwd heeft, is God. 

 

     Mozes was een gehoorzaam dienaar in het hele huis van God (de tent van ontmoeting). En wat hij deed, had te maken met dingen die later nog zouden komen. Maar Christus is als Zoon Meester over zijn eigen huis. Wij zijn dat huis. Maar dan moeten we wel tot het einde toe aan ons geloof vasthouden en blij op de Heer blijven vertrouwen. (1)

 

     Jezus is de hemelse hogepriester, die verzoening brengt voor onze zonden. Daardoor zijn wij de 'broeders en zusters', nu 'heilig'. Let op Jezus, zegt de schrijver, want die is trouw aan God. Dat geldt ook voor Mozes, maar Jezus overtreft hem. De schrijver wil door die vergelijking de grootsheid van Jezus naar voren brengen. Mozes ontving eer, maar Jezus nog meer. Net zoals iemand die een huis bouwt meer complimenten krijgt dan het huis.

 

     Hetzelfde geldt, op een grotere schaal, voor God in verhouding tot de schepping. Mozes was Gods dienaar, maar Jezus is Gods Zoon. Mozes deed dienst in het huis, de Zoon is aangesteld over het huis. Dat spreekwoordelijke huis wordt gevormd door het volk van God. Jezus is de hemelse hogepriester die is aangesteld over Gods volk. Op Hem moeten we letten en trots en zonder schroom vasthouden aan datgene waarop wij hopen.

 

     Paulus leert de heiligen de ware aard van Jezus Christus. Hij leert hun over de verzoening van Jezus Christus en enkele zegeningen die uit de verzoening voortvloeien. Paulus verwijst naar de ervaring van de Israëlieten in de wildernis om de heiligen te leren wat ze moeten doen om de rust van de Heer in te gaan.

 

     Sommige joodse bekeerlingen (die Hebreeën genoemd worden) kwamen onder de druk van verschillende beproevingen niet meer naar de kerk en keerden terug naar de betrekkelijk veilige joodse aanbidding, die geloof in Jezus Christus uitsloot. (2) Paulus schreef deze brief om die kerkleden aan te sporen Jezus Christus trouw te blijven.

 

     Jezus Christus heeft de hemelen en de aarde geschapen. (3) Jezus Christus spreekt voor de Vader. (4) Hij is de erfgenaam van de Vader. (5) Jezus Christus is de afdruk van de Vader. (6) Hij draagt alle dingen door zijn krachtig woord. (7) Jezus Christus heeft de reiniging van onze zonden tot stand gebracht. (8) Hij regeert aan de rechterhand van de Vader. (9)

 

     'De afdruk van' de Vader betekent dat Jezus Christus zowel lichamelijk als geestelijk de belichaming van zijn hemelse Vader is en dat Hij zijn goddelijke aard deelt, en dat de zinsnede 'Die alle dingen draagt door Zijn krachtig woord' aangeeft dat Jezus Christus almachtig is. De superioriteit van Jezus Christus is een van de thema's in het boek Hebreeën. (10) Paulus toont aan dat Jezus Christus groter is dan de engelen. In de daaropvolgende hoofdstukken blijft hij de uitmuntendheid en superioriteit van Christus benadrukken. (11) En dit getuig ik in Jezus Christus naam. Amen.

 

(1. Zie Nieuwe Testament, Hebreeën 3:1-6.)

 

(2. Zie Nieuwe Testament, Hebreeën 10:25, 38-39.)

 

(3. Zie Hebreeën 1:2, 10.)

 

(4. Zie Hebreeën 1:1.)

 

(5. Zie Hebreeën 1:2.)

 

(6. Zie Hebreeën 1:3.)

 

(7. Zie Hebreeën 1:3.)  

 

(8. Zie Hebreeën 1:3.)

 

(9. Zie Hebreeën 1:3.)

 

(10. Zie Hebreeën 1:4-14.) 

 

(11. Laat u - NU HET NOG KAN - voorlichten door de priesterschapsdragers van 'De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen', in de volksmond ook wel laatdunkend de Mormonen genoemd.)