Zegeningen of vloek: een keuze voor Israël

 

     Houd je aan mijn wetten en leefregels en doe precies wat Ik jullie heb bevolen. Dan zal Ik op tijd regen geven. Dan zal het land grote oogsten geven en zal er veel fruit aan de bomen groeien. Jullie zullen nog met de graanoogst bezig zijn als het tijd wordt om de druiven te gaan oogsten. En jullie zullen nog bezig zijn met de druivenoogst als het tijd wordt om te gaan zaaien. Jullie zullen net zoveel brood kunnen eten als jullie willen. En jullie zullen rustig wonen in het land. Ik zal zorgen dat er vrede in het land is.

 

     Jullie zullen rustig kunnen slapen, zonder dat jullie ergens bang voor hoeven te zijn. Ik zal ervoor zorgen dat er geen wilde dieren in jullie land zijn. Jullie zullen geen last van vijanden hebben. Jullie zullen je vijanden achtervolgen en hen doden. Vijf van jullie zullen honderd vijanden achtervolgen. En honderd van jullie zullen tienduizend vijanden achtervolgen en doden. Ik zal met jullie zijn en Ik zal ervoor zorgen dat jullie een groot volk worden. Ik zal Mij houden aan mijn verbond met jullie.

 

     Jullie zullen zóveel oogsten, dat jullie er nog van eten als de nieuwe oogst er alweer is, zodat jullie het oude kunnen weggooien. Ik zal Zelf bij jullie wonen, in mijn heiligdom. Ik zal jullie niet in de steek laten. Ik zal altijd bij jullie wonen. Ik zal jullie God zijn en jullie zullen mijn volk zijn. Ik ben jullie Heer God, die jullie uit Egypte heeft bevrijd. Jullie liepen daar gebukt onder een slavenjuk. Maar Ik heb het slavenjuk stukgebroken, zodat jullie weer rechtop konden gaan. Jullie hoefden niet langer hun slaven te zijn." (1)

 

     Ik zal naar jullie omzien en je vruchtbaar en talrijk maken en mijn verbond met jullie gestand doen. Je zult van de oogst kunnen eten tot je de nieuwe oogst binnenhaalt en het restant van de oogst kan wegdoen. Mijn woning zal in jullie midden staan en ik zal nooit een afkeer van jullie krijgen. 

 

     Leviticus 26 is een van de indrukwekkendste hoofdstukken van het Oude Testament. De Heer legde de keuze zo duidelijk aan Israël voor, dat zij niet verkeerd begrepen konden worden. Als Israël gehoorzaam zou zijn, zou het gezegend worden met de overvloedige gave der aarde met veiligheid en zekerheid, vrede en bescherming tegen vijanden. Wat nog belangrijker was, de Heer beloofde: "Ik zal geen afkeer van u hebben, maar Ik zal in u midden wandelen en u tot een God zijn en gij zult Mij tot een volk zijn. (2) Deze beloften konden in één woord samengevat worden: Zion. Als Israël gehoorzaam was, zou het een Zion kunnen worden.

 

     Als Israël weigerde "naar de Heer te luisteren en al de geboden te doen," (3) zouden de zegeningen teruggetrokken worden en verdriet, honger, oorlog, ziekte, verbanning, tragedie en verlatenheid het gevolg zijn.

 

     "Stel dat er hongersnood is in het land, of de pest, of plantenziekten in het graan, of een sprinkhanenplaag, of een keverplaag, of dat vijanden uw volk onderdrukken, of dat er één of andere besmettelijke ziekte heerst. En stel dat iemand van uw volk Israël dan namens het volk tot U bidt en smeekt omdat uw volk toegeeft dat het ontrouw aan U is geweest, en hij zijn handen in deze tempel naar U op steekt. Luister dan alstublieft vanuit de hemel, de plaats waar U eeuwig woont. Vergeef de mensen wat ze verkeerd gedaan hebben en grijp in. Geef ieder mens wat hij verdiend heeft met wat hij heeft gedaan, want U kent ieders hart." (4) Ja, laat de vloek dan opgeheven zijn. (5) En dit is mijn getuigenis in naam van Jezus Christus. Amen.

 

(1. Zie Oude Testament, Leviticus 26:3-13.)

 

(2. Zie Oude Testament, Leviticus 26:11-12.)

 

(3. Zie Oude Testament, Leviticus 26:14.)

 

(4. Zie Oude testament, 1 Koningen 8:37-39.)

 

(5. Laat u - NU HET NOG KAN - voorlichten door de priesterschapsdragers van 'De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen', in de volksmond ook wel laatdunkend de Mormonen genoemd.)