Gelukkig zijn ongeacht onze omstandigheden

 

     Toen Jezus de grote groep mensen zag, klom Hij de berg op. Daar ging Hij zitten. Zijn leerlingen waren Hem gevolgd. Jezus begon hun les te geven. Hij zei: "Het is heerlijk voor je als je begrijpt dat je God nodig hebt. Want dan zul je het Koninkrijk van God mogen binnengaan. Het is heerlijk voor je als je verdrietig bent. Want je zal getroost worden. Het is heerlijk voor je als je vriendelijk en geduldig bent. Want dan zul je de aarde erven. Het is heerlijk voor je als je honger en dorst hebt naar rechtvaardigheid. Want je honger zal gestild worden. 

 

     Het is heerlijk voor je als je goed en vriendelijk bent voor andere mensen. Want dan zal God voor jou ook goed en vriendelijk zijn. Het is heerlijk voor je als je leeft zoals God het wil. Want dan zul je Hem zien. Het is heerlijk voor je als je vrede probeert te maken en te bewaren. Want dan zul je 'kind van God' worden genoemd. Het is heerlijk voor je als je wordt vervolgd omdat je leeft zoals God het wil.

 

     Want je zal het Koninkrijk van God mogen binnengaan. Het is heerlijk voor je als de mensen je uitschelden, belachelijk maken, vervolgen en allerlei leugens over je vertellen omdat je in Mij gelooft. Wees er blij over. Want je zal er in de hemel een grote beloning voor krijgen. Want op dezelfde manier zijn vroeger ook de profeten vervolgd."

 

     Jezus zei tegen zijn leerlingen: "Jullie zijn het zout voor de wereld. Maar als het zout niet meer zout is, waarmee kun je het dan nog zout maken? Het is nergens meer voor te gebruiken. Je kan het alleen nog maar weggooien. Het wordt vertrapt door de mensen. Jullie zijn het licht voor de wereld. Een stad die op een berg ligt, kan niet verborgen blijven. En als je een olielamp aansteekt, zet je er daarna geen emmer overheen. Nee, je zet hem hoog neer, zodat iedereen in huis licht heeft. Laat op dezelfde manier jullie licht schijnen voor de mensen. Laat hun de goede dingen zien die jullie doen. Dan zullen ze jullie hemelse Vader ervoor prijzen." (1)

 

     De Israëlieten kregen een land van melk en honing in het vooruitzicht gesteld. Jezus spreekt over een ander 'beloofd land': het koninkrijk van God. De komende dagen staan we stil bij de vraag hoe vrijheid er in dat koninkrijk uitziet. Jezus begint de Bergrede met de 'zaligsprekingen'. Bijzonder is dat Hij de zaken op hun kop zet. Normaal prijzen wij mensen gelukkig die succes hebben of die een bijzondere prestatie geleverd hebben.

 

     Jezus prijst mensen gelukkig die dat menselijkerwijs helemaal niet zijn. Zo laat Hij zien dat Gods koninkrijk gebouwd is op ander waarden dan de wereld van mensen. De gerechtigheid is niets anders dan de zaak van God, en het is Jezus die dat tot vervulling brengt. Zo krijgt Gods koninkrijk op aarde voet een de grond.

 

     Jezus laat het niet alleen bij woorden. Hij maakt die woorden ook waar. Heel zijn optreden laat de ommekeer zien die meekomt met Gods koninkrijk. En met zijn woorden leert Hij ons waaraan je de mensen van Gods koninkrijk kunt herkennen. "Zo vaak laten we ons leiden door de illusie dat ons geluk afhankelijk is van iets dat net buiten ons bereik ligt: een betere gezinssituatie, een betere financiële situatie of het einde van een moeilijke periode.

 

Onze omstandigheden doen er niet echt toe of bepalen ons geluk niet. (2)  De Heiland gaf bij het begin van zijn bediening een toespraak nabij het Meer van Galilea. In die   Bergrede legt de Heiland uit wat we kunnen doen om werkelijk gelukkig te zijn, ongeacht onze omstandigheden. (3) En dit is mijn getuigenis in Jezus Christus naam. Amen.

 

(1. Zie Nieuwe Testament, Matteüs 5:1-16.)

 

(2. Dieter F. Uchtdorf, 'Wij bepalen ons geluk', "Over spijt en voornemens,"Liahona, november 2012, blz. 23).

 

(3. Laat u - NU HET NOG KAN - voorlichten door de priesterschapsdragers van 'De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen', in de volksmond ook wel laatdunkend de Mormonen genoemd.)