De Heer onze God is de enige

 

    Luister, Israël, de Heer is onze God. De Heer is Eén. Houd van Hem met je hele hart, je hele ziel en alles wat je hebt. Bewaar in je hart wat ik jullie vandaag leer. Leer het aan je kinderen. Praat er met hen over als je thuis bent, als je onderweg bent, als je opstaat en als je naar bed gaat. Bind het als een teken om je pols en als een herinnering om je voorhoofd. Schrijf het op de deurposten van jullie huizen en op de poorten van jullie steden.

 

     Jullie Heer God zal jullie in het land brengen, zoals Hij aan jullie voorvaders Abraham, Izaäk en Jakob heeft beloofd. Hij zal jullie grote, goede steden geven die jullie niet hebben gebouwd. En huizen vol met allerlei spullen die jullie daar niet hebben neergezet. En waterputten die jullie niet hebben uitgehakt. En wijngaarden en olijfbomen die jullie niet hebben geplant. Jullie zullen meer dan genoeg te eten hebben. Wanneer het dan zo goed met jullie gaat, pas er dan voor op dat jullie de Heer niet vergeten.

 

     Want Hij heeft jullie uit de slavernij in Egypte bevrijd. Blijf diep ontzag voor Hem hebben. Dien alleen Hem en zweer alleen bij Hem. Ga niet de goden van de volken om jullie heen aanbidden. Want jullie Heer God is een jaloers God en Hij wil niet dat jullie andere goden aanbidden. Zorg ervoor dat Hij niet zó boos op jullie wordt, dat Hij jullie van de aardbodem wegveegt.

 

     Daag jullie Heer God niet uit, zoals jullie bij Massa hebben gedaan. Houd je heel precies aan de wetten en leefregels die de Heer God aan jullie heeft gegeven. Leef zoals de Heer het wil. Dan zal het goed met jullie gaan. Dan zullen jullie het prachtige land binnengaan dat de Heer aan jullie voorvaders Abraham, Izaäk en Jakob heeft beloofd. En het zal van jullie zijn. Jullie zullen alle vijanden kunnen wegjagen, zoals de Heer heeft beloofd.

 

     Als jullie kinderen later aan jullie vragen: 'Wat zijn dat voor wetten en leefregels die onze Heer God aan jullie heeft gegeven?' dan moeten jullie antwoorden: 'We waren slaven van de farao in Egypte. Maar de Heer heeft ons daar op een machtige manier bevrijd. Hij heeft ons grote wonderen laten zien: rampen die Egypte, de farao en zijn hele familie vernietigden. 

 

     Maar ons heeft Hij van daar meegenomen. Hij heeft ons naar het land gebracht dat Hij aan onze voorvaders Abraham, Izaäk en Jakob had beloofd. En Hij heeft dat land aan ons gegeven. De Heer beval ons om ons aan al deze wetten en leefregels te houden. We moeten diep ontzag voor Hem hebben. Dan zal het voor altijd goed met ons gaan. En Hij zal ervoor zorgen dat we in leven blijven, zoals we vandaag ook in leven zijn. Als we ons heel precies aan al die wetten houden, leven we zoals Hij het wil. Dan zullen we dicht bij onze Heer God zijn. Dat heeft Hij ons beloofd. (1)

 

     "Luister Israël: de Heer, onze God, de Heer is de enige !"Deze woorden vormen de kernzin van het Sjema, een belijdenis die centraal staat in het Jodendom. Deuteronomium 6:4-9 wordt wel gezien als de fundamentele basis van het geloof van Israël. In het Hebreeuws luidt de laatste zin van vers 4: "JHWH is één" Het is een zin met meerdere betekenislagen: De Heer is de enige God, Hij is onveranderlijk en innerlijk onverdeeld, er is niemand als Hij. Het gebod dat hieruit voortvloeit is: "Heb de Heer uw God lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw kracht." Hem liefhebben, dat is het antwoord dat God van zijn volk vraagt. (2) En dit is mijn getuigenis in Jezus Christus naam. Amen.

    

(1. Zie Oude Testament, Deuteronomium 6:4-25.)

 

(2. Laat u - NU HET NOG KAN - voorlichten door de priesterschapsdragers van 'De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen', in de volksmond ook wel laatdunkend de Mormonen genoemd.)