Iemands goede idee gaat dan een eigen leven leiden

 

     Zorg ervoor dat er niets slechts kan worden gezegd van het goede dat jullie hebben gekregen. Het Koninkrijk van God gaat tenslotte niet over eten of drinken, maar over vrijspraak van schuld, over vrede en over blijdschap door de Heilige Geest. Als je op deze manier Christus dient, is God blij met je. En de mensen zullen respect voor je hebben.

 

     Laten we daarom erg ons best doen om de vrede met elkaar te bewaren en om elkaars geloof verder op te bouwen. Breek het werk van God niet af door ruzie te maken over het eten. Op zich is alles rein. Maar het is verkeerd als je door de dingen die je eet het geloof van iemand anders beschadigt. Het is niet goed om vlees te eten of wijn te drinken of iets anders te doen, als dat het geloof van je broeder of zuster kwaad doet. 

 

     Heb het dan niet over je eigen overtuiging. God weet wat je gelooft. Het is heerlijk als je jezelf niet veroordeelt voor wat je doet. Maar als je iets eet en je twijfelt of het wel goed is om dat te eten, doe je verkeerd. Want dan eet je niet met geloof. En alles wat je zonder geloof doet, is verkeerd. (1)

 

     De veertigdagentijd is bij uitstek een periode waarin je jezelf kunt oefenen in het loslaten van overbodigheden en afleidingen. Misschien kijk je wel minder televisie of laat je bepaalde etenswaren staan. Ook in de Bijbel kiezen mensen ervoor om te vasten. Mozes vastte bijvoorbeeld veertig dagen en nachten toen hij de tien geboden van God ontving. "Hij bleef bij de Heer zonder te eten en te drinken. (2)

 

     Vasten of het leiden van een sober leven kan een middel zijn om dichter bij God te komen en om te ontdekken waar het nu werkelijk om gaat in Gods koninkrijk. Je levert iets in, maar je krijgt er net als Mozes grote rijkdom voor terug: tijd in Gods aanwezigheid! En dat is bij uitstek waar Gods koninkrijk om draait. Het is immers geen plek van armoede en somberheid, maar juist van overvloed, vreugde en vrede, een leven met Hem, een leven vanuit liefde. (vers 17.) 

 

     Hoewel sommig gedrag duidelijk vereist of verboden wordt door de geboden van de Heer, ander gedrag wordt aan de voorkeur of het oordeel van de kerkleden zelf overgelaten. Het gaat dan om keuzes op gebieden zoals vermaak, kleding, voeding, sabbatheiliging en gezinsregels. De Heer heeft normen en geboden gegeven om onze keuzes in sommige van deze zaken te sturen, zoals het dragen van korte broeken die onfatsoenlijk zijn, maar andere beslissingen worden aan onze persoonlijke voorkeur overgelaten. Leden baseren beslissingen op deze gebieden soms op inspiratie voor hun eigen situatie of behoefte.

 

     In zaken waarvoor geen gebod bestaat, moeten we rekening houden met de manier waarop onze keuzes anderen beïnvloeden. President Dieter F. Uchtdorf waarschuwde voor de gevaren van persoonlijke uitweidingen van evangeliebeginselen die dan de verwachtingen van anderen worden: "Soms maken goedbedoelde uitweidingen van goddelijke beginselen - vaak afkomstig uit ongeïnspireerde bronnen - de zaken alleen maar ingewikkelder.

 

     Zo worden de zuivere goddelijke waarheden aangelengd met menselijke inzichten. Iemands goede idee - waar hij of zij misschien baat bij heeft gehad - gaat een eigen leven leiden en wordt een vereiste. En geleidelijk aan kunnen eeuwige beginselen verloren gaan in het labyrint van "goede ideeën". (2) Opgedragen gehoorzaamheid verbeterd de sfeer die boven elke andere sfeer verheven is. (3) En dit getuig ik in naam van Jezus Christus. Amen.

 

(1. Zie Nieuwe Testament, Romeinen 14:16-23.)   

 

(2. Dieter F. Uchtdorf , 'De liefde Gods, Liahona, november 2009, blz. 21.)

 

(3. Laat u - NU HET NOG KAN - voorlichten door de priesterschapsdragers van 'De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen', in de volksmond ook wel laatdunkend de Mormonen genoemd.)