Wat wordt er bedoeld met "iets nieuws" in de woestijn?

 

     "Maar denk nu niet meer aan wat Ik vroeger heb gedaan. Let op, Ik ga nieuwe dingen doen! Nu gaan die beginnen! Let goed op! Ik zal een weg maken in de woestijn. Ik zal rivieren maken in de wildernis. De wilde dieren zullen Mij eren. Want Ik zal water in de woestijn geven en rivieren in de wildernis. Dat doe Ik om het volk dat Ik heb uitgekozen, te drinken te geven. Het volk dat Ik voor Mij heb gemaakt, zal vertellen wat een geweldige dingen Ik voor hen heb gedaan." (1)

 

     Een vergelijking van wat er moet gebeuren, voordat de Heer iemand aanvaardt. Als Jesaja de uiteindelijke herstelling en vergadering van Israël heeft besproken, vergelijkt hij die met iemand die een gevaarlijke reis maakt waarop hij bedreigd wordt door water en vuur. De vergelijking gaat zowel op voor iemand persoonlijk als voor het huis van Israël. De Heer gaf het een naam, want Israël is de naam die het door een verbond kreeg en die het feit symboliseert, dat zij uiteindelijk behouden zal blijven en Hem toebehoren. (2)

 

     Daarna belooft de Heer dat Hij Israël op zijn gevaarlijke reis terug zal begeleiden. Vloedgolven noch vuren van beproeving en vervolging zouden zijn bescherming van zijn gekozen volk kunnen doorbreken. Ook kan er geen geestelijke symboliek achter deze belofte schuilen. Toen Israël uit Egypte vluchtte, ging het door het water van de Rode Zee en werd het overschaduwd door vuur, de vuurkolom, en een wolk. (3)

 

     Paulus zag deze verschijnselen als prefiguraties van de doop door water en de Heilige Geest. (4) Hier toont Jesaja de vergadering van Israël. Iemand wordt vergaderd in de kudde door zich te laten dopen; aldus is de symboliek zowel geestelijk als tijdelijk van belang.

 

     Na de vernietiging van de Egyptenaren in herinnering te hebben gebracht (5) en daarop de vernietiging van Babel te hebben voorspeld, (6) vestigt Jesaja de aandacht van de lezer op iets heel anders, zijn "denk niet aan hetgeen vroeger gebeurde" sluit als het ware dat onderwerp af en dan begint hij over iets nieuws (7) te spreken. Aldus richt hij de aandacht op een ander profetisch visioen; Jesaja spreekt over een wonderbaarlijke tijd waarin er een totale verandering is opgetreden: De woestijn "bloeit als een Narcis", (8) om contrast tot de bloem van Babel die zou veranderen in een woestijn.

 

     Jesaja zei: "Zie, ik maak iets nieuws", en voor zover ik deze tekst goed begrijp, is dat iets nieuws, het beginsel van irrigatie. Het is waar dat de heiligen de kanalen en greppels moesten graven, het is waar dat zij de dammen moesten bouwen, maar het land was onvruchtbaar gebleven als de Heer hen niet geïnspireerd had die dingen te doen, en dat is wat Jesaja zag dat de Heer zou doen. (9)

 

     Een voorbeeld van rivieren in de wildernis zijn de grote kanalen verbonden met de Snake River in Idaho. Zij zijn groter dan menig rivier in het land. (10) 

 

     "Als u dus uw gewassen oogst, broeders, denk er dan aan dat het de Heer van Israël was die in iets nieuws ' deed in deze wildernis waardoor deze ging bloeien als een narcis en de aandacht van de wereld op zich gevestigd zag." (11)

 

     Na deze profetische interval, komt Jesaja terug op het oude Israël, (12) met slechts een herinnering aan een toekomstige vergeving vers 25 - hoop op betere tijden. (13) En dit is mijn getuigenis in naam van Jezus Christus. Amen.

 

(1. Zie Oude Testament, Jesaja 43:18-21.)

 

(2. Zie Oude Testament, Genesis 32:28-30.) 

 

(3. Zie Oude testament, Exodus 13:21-22; 14:21-24.) 

 

(4. Zie Nieuwe Testament, 1 Korintiërs 10:1-4.)

 

(5. Zie Oude Testament Jesaja 43:3.)

 

(6. Zie Oude Testament, Jesaja 43:14-17.)

 

(7. Zie Oude Testament Jesaja 43:19.)

 

(8. Zie Oude testament, Jesaja 35:1.)

 

(9. Zie Oude Testament, Jesaja 43:19-20.)

 

(10. Zie Oude Testament, Jesaja 43:20-21; 41:18, 20.)

 

(11. Zie LeGrand Richards, Conference Report, oktober 1948, blz. 44-45.)

 

(12. Zie Oude testament, Jesaja 43:22-28.)

 

(13. Laat u - NU HET NOG KAN - voorlichten door de priesterschapsdragers van 'De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen', in de volksmond ook wel laatdunkend de Mormonen genoemd.)