Ik weet dat mijn Verlosser leeft

 

     Een rijk, belangrijk man vroeg aan Jezus: "Goede Meester, wat moet ik doen om het eeuwige leven te krijgen?" Jezus zei tegen hem: "Waarom noem je Mij 'goed'? Er is er maar Eén die goed is, en dat is God. Je kent de leefregels van de wet van Mozes: 'Wees trouw aan je vrouw, dood niemand, steel niet, vertel geen leugens over anderen, heb respect voor je vader en moeder en zorg voor hen.' " 

 

     De man zei tegen Hem: "Daar heb ik me mijn hele leven aan gehouden." Toen Jezus dat hoorde, zei Hij: "Je moet nog één ding doen: verkoop alles wat je hebt en geef het geld aan de arme mensen. Dan zul je een schat in de hemel hebben. Kom daarna hier en volg Mij." 

 

     Toen de man dat hoorde, werd hij erg verdrietig. Want hij was heel erg rijk. Jezus zag dat de man verdrietig was geworden. En Hij zei: "Wat is het voor rijke mensen toch moeilijk om het Koninkrijk van God binnen te gaan. Het is gemakkelijker voor een kameel om door het oog van een naald te kruipen, dan voor een rijk mens om het Koninkrijk van God binnen te gaan." 

 

     De mensen die dit hoorden, zeiden tegen Hem: "Maar wie kan dán gered worden?" Hij zei tegen hen: "Wat voor mensen niet mogelijk is, is voor God wél mogelijk." Toen zei Petrus: "Heer, wij hebben alles achtergelaten wat we hadden en zijn U gevolgd." Jezus zei tegen hen: "Luister goed! Ik zeg jullie: als je je huis of vrouw of broers of ouders of kinderen verlaat voor het Koninkrijk van God, zul je er heel veel voor terug krijgen in deze wereld. En in de wereld die nog komt krijg je het eeuwige leven." (1)

 

     De man met wie Jezus in gesprek is, is rijk. Hij heeft een goede baan, geniet aanzien en leidt een smetteloos leven. Toch mist die man iets, of eigenlijk is het andersom: hij heeft veel. Te veel rijkdom, te veel waaraan hij gehecht is.

 

     Jezus wijst de mensen erop dat wie het koninkrijk van God wil binnengaan, het beste met lege handen kan komen. Hoe meer je hebt, hoe meer je dus zult moeten loslaten: bezittingen, connecties, status, alles wat jou ervan weerhoudt om een leven te leiden dat volledig is gericht op God en zijn koninkrijk.

 

     Jezus toehoorders stellen een voor de hand liggende vraag: Wie kan er dan nog gered worden? Jezus verzekerd ons ervan dat wat voor mensen onmogelijk is, mogelijk is bij God. Dat heeft Hij door de eeuwen heen altijd weer laten zien; van Israëls tocht naar het beloofde land tot onze tocht naar Gods koninkrijk.

 

     Wie bereid is de vleespotten van Egypte achter te laten, krijgt er iets onvergelijkbaar mooiers voor terug. De tedere barmhartigheden des Heren zijn de persoonlijke en geïndividualiseerde zegeningen, kracht, bescherming, zekerheid, leiding, tedere zorg, troost, steun en gaven van de Geest die we van en door de Heer Jezus Christus ontvangen.

 

     In het Boek van Mormon lezen we, brengt mij dichter bij Christus. Als ik klaar was met lezen, knielden ik neer en sprak een gebed uit. Ik bad om troost voor mijn probleem dat onoplosbaar leek. Ik las de volgende dag het boek uit en mijn geloof in Jezus Christus werd sterker. Iedere keer dat ik het op wilde geven, dacht ik aan bijzondere momenten die ik had gehad, toen ik bij het lamplicht in het Boek van Mormon las. Ik wist dat Christus daar op die moeilijke momenten bij mij was. Vanaf dat ogenblik liet Hij mij niet in de steek. Ik weet dat mijn Verlosser leeft. (2) En dit getuig ik in de heilige naam van Jezus Christus. Amen.

 

(1. Zie Nieuwe Testament, Lucas 18:18-30.)

 

(2. Laat u - NU HET NOG KAN - voorlichten door de priesterschapsdragers van 'De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen', in de volksmond ook wel laatdunkend de Mormonen genoemd.)