Leven op de manier die de Geest wil

 

     Maar als je bij Jezus Christus hoort, word je niet meer veroordeeld. Want dan leef je op de manier die de Geest wil, en niet meer op de manier die 'ik' wil. Want doordat je bij Hem hoort, heeft 'de wet van de Geest' die levend maakt, je vrijgemaakt van 'de wet van het kwaad' die doodt. De wet van Mozes kon de vriendschap tussen God en de mensen niet herstellen.

 

    Dat was onmogelijk doordat de mensen de wet niet kúnnen gehoorzamen. Ze kunnen niet gehoorzamen, doordat het kwaad ín hen zit. 

 

     Maar God kon de vriendschap wél herstellen. Daarvoor stuurde Hij zijn eigen Zoon. Zijn Zoon werd precies zo'n mens als wij zijn. Namelijk een mens van vlees en bloed die door het kwaad verleid kan worden.

 

      Zo is door een mens het kwaad overwonnen doordat Jezus altijd gehoorzaam was aan God. Nu kunnen we helemaal doen wat de wet van ons vraagt. Want wij leven niet meer op de manier die ons oude 'ik' wil, maar op de manier die de Geest wil.

 

     De mensen die zich door hun 'ik' laten leiden, doen wat ze zelf willen, doen precies het tegenovergestelde van wat God wil. Ze gedragen zich als vijanden van God. Want ze gehoorzamen niet aan de wet van God. Dat kunnen ze ook niet, en komen uiteindelijk uit bij de dood. Daarom geniet God niet van zulke mensen. 

 

      Maar de mensen die zich door de Geest laten leiden, leven op de manier die de Geest wil, en krijgen leven en vrede. Tenminste, als de Geest van God in jullie woont. Als de Geest van Christus niet in je woont, ben je niet van God.

 

     Als Christus in je woont, zal je lichaam nog wel sterven doordat het in de macht van het kwaad is. Maar je geest ontvangt leven, doordat God je heeft vrijgesproken van alle schuld. Gods Geest heeft Jezus Christus uit de dood teruggeroepen en weer levend gemaakt. Als diezelfde Geest in jullie woont, zal Hij ook júllie sterfelijke lichaam weer levend maken. (1)

 

     Ik vergezelde mijn bisschop in Rotterdam Noord eens om een inactieve jongeman te bezoeken van wie de familie wél actief in de kerk is. Als de bisschop vriendelijk aan hem uit probeert te leggen wat de gevolgen zijn als hij het evangelie niet naleeft, zegt de jongeman: "Maakt u zich geen zorgen. Ik ben gedoopt en mijn ouders zijn actieve leden." 

     "Maar", zei de bisschop. "Je hebt laatst vriendschap met een anders gelovende, jonge vrouw gesloten. Zij vraagt je naar de normen die je naleeft. Nadat je enkele normen van de Heer hebt beschreven, zegt zij: "Ik begrijp niet waarom je dat allemaal doet. Om te worden gered, hoef je alleen maar in Jezus Christus te geloven. Met Jezus Christus lijden betekent niet dat wij moeten ondergaan wat de Heiland onderging als onderdeel van zijn zoenoffer.

 

      Wij zouden ons echter net als de Heiland van alle goddeloosheid moeten ontdoen, de geboden onderhouden en getrouw tegenstand doorstaan. (2) Het uiteindelijke doel van Evangelie onderwijs is om ook jou te helpen de leerstellingen en beginselen zoals die in de Schriften zijn vervat toe te passen, jezelf bekeren, en de zegeningen beloofd aan wie trouw en gehoorzaam zijn te ontvangen.

 

     Vragen die tot toepassing aanzetten, kunnen een essentiële rol spelen om jou te laten inzien hoe je die beginselen kunt toepassen." De jongeman zou er over nadenken. (3) En dit getuig ik in Jezus Christus naam. Amen.

 

(1. Zie Nieuwe Testament, Romeinen 1:11.)

 

(2. Zie Mattheüs 16:24; Bijbelvertaling van Joseph Smith Mattheüs 16:26.)

 

(3. Laat u - NU HET NOG KAN - voorlichten door de priesterschapsdragers van 'De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen', in de volksmond ook wel laatdunkend de Mormonen genoemd.)