Mijn vertrouwen op de Heer is krachtig en duurzaam

 

     Er wordt van jullie gezegd, dat er bij jullie iets vreselijks gebeurt. Iets wat zelfs bij ongelovige mensen niet gedaan wordt. Want er is bij jullie een man die met zijn stiefmoeder naar bed gaat! En intussen lopen jullie maar op te scheppen en trots te doen! Wees liever bedroefd over zoiets! En waa-rom zetten jullie die man de gemeente niet uit? Ik ben zelf niet bij jullie, maar in gebed ben ik wél bij jullie. En ik veroordeel de man die zoiets doet. 

 

     Wanneer jullie bij elkaar zijn en ik in gebed ook bij jullie ben, moeten we die man met de kracht van onze Heer Jezus uitleveren aan de duivel, in de naam van Jezus. Het is zeker dat hij daarvan de gevolgen zal merken. Daardoor zal hij weer gaan leven zoals God het wil en zal zijn geest worden gered op de laatste dag.

 

     Jullie opschepperij slaat nergens op als jullie zulke dingen gewoon laten gebeuren. Jullie weten toch dat door een klein beetje gist al het deeg gaat gisten? Doe daarom alles wat slecht is uit de gemeente weg want anders zullen er steeds meer slechte dingen gedaan worden. Je zou het zó kunnen zeggen: met Pasen wordt altijd het oude brood weggegooid, brood dat was klaargemaakt met gist.

 

     Dan wordt er vers brood gebakken, zónder gist. Jullie zijn dat verse brood zonder gist, en Jezus is het Paaslam dat voor ons werd geslacht. Laten we daarom feestvieren, niet met het oude brood waar de gist van het kwaad in zit, maar met het ongegiste brood van zuiverheid en waarheid. (1)

 

     Dit is de enige tekst in de Bijbel waar Christus 'Pesach lam' wordt genoemd. Paulus spreekt hier trouwens niet over Jezus dood, maar over de onreinheid van Jezus volgelingen. Paulus wil dat de gemeenschap van gelovigen zuiver blijft. Daarom moet iemand die volhard in het kwaad uit de gemeenschap verwijderd worden (excommunicatie).

 

     Paulus gebruikt hiervoor het beeld van het ongedesemde brood dat de Israëlieten eten in de week van Pesach. Zoals de Israëlieten jaarlijks alle zuurdesem uit hun huizen moet verwijderen, (Exodus 12:15) zo moet de gemeenschap van Christus de 'zuurdesem' uit haar eigen midden wegdoen. Want een klein beetje zuurdesem tast al het deeg aan.

 

     Om te benadrukken dat de gemeenschap van Christus het 'ongedesemde', dus zuivere brood is, verbindt Paulus hen met Christus als hun Pesach lam. Lam en brood horen bij elkaar in de Pesach viering, net zo hoort de gemeenschap onverbrekelijk bij Christus. Pesach is niet alleen een feest van bevrijding. Met dit feest viert Israël ook zijn bijzondere positie als heilig volk van God. 

 

     Ik zoek naar beginselen over hoe ik anderen kan genezen van het kwaad dat in hen schuilt in de hoop hen ervan te genezen. Hierdoor zorg ik ervoor dat zij begrijpen dat de Heiland onze gebreken kan verwijderen, of dat Hij ons de moed, het geloof, de troost en de gemoedsrust kan geven die we nodig hebben om die gebreken te doorstaan of te overwinnen.

 

     In dit leven gaat het allemaal om vertrouwen - vertrouwen in Jezus Christus, in zijn leringen, en in onze bekwaamheid om onder leiding van de Heilige Geest gehoorzaam te zijn aan de leringen van geluk in dit leven en een doelgericht, uitermate gelukkig bestaan in de eeuwigheid. Vertrouwen wil zeggen gewillig gehoorzamen zonder te weten wat er gaat gebeuren. Om vrucht voort te brengen, moet mijn vertrouwen op de Heer krachtiger en duurzamer zijn dan mijn vertrouwen op mijn eigen gevoel en ervaring, want dat brengt mij niet in de sfeer die boven elke andere sfeer verheven is. (2) En dit getuig ik in Jezus naam. Amen.

 

(1. Zie Nieuwe Testament, 1 Korintiërs 5:1-8.)

 

(2. Laat u - NU HET NOG KAN - voorlichten door de priesterschapsdragers van 'De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen', in de volksmond ook wel laatdunkend de Mormonen genoemd.)