Muziek is een onderdeel van de taal der goden

 

     God, toen U vóór uw volk uittrok, dwars door de woestijn, beefde de aarde en stroomde de regen uit de hemel van ontzag voor God. Zelfs de berg Sinaï beefde
van ontzag voor God, de God van Israël. U stortte een stroom van goede dingen uit over uw volk, toen uw volk uitgeput was. U maakte hen weer sterk. Zo kregen ze weer nieuwe kracht. U gaf de mensen wat ze nodig hadden, omdat U zo goed bent.

 

     De Heer gaf een bevel aan een grote groep boodschappers om overal het goede nieuws te vertellen: "De koningen van de vijanden zijn gevlucht! Hun legers zijn gevlucht! De vrouwen verdelen thuis de buit! Ook al zitten jullie nog thuis tussen de potten, jullie zullen duivenvleugels hebben, bedekt met zilver, bedekt met glanzend goud."


     Toen de Almachtige God de koningen de bergen in joeg, viel er sneeuw op de berg Zalmon. Bergen van Basan, bergen van God, indrukwekkend en hoog; bergtoppen van Basan, waarom bent u jaloers op de berg die door God is uitgekozen als de plaats waar Hij voor eeuwig wil wonen?
     God heeft tienduizenden strijdwagens. De Heer is bij hen, zoals op de berg Sinaï. U steeg op naar de hemel.


U bevrijdde de krijgsgevangenen. U nam geschenken om uit te delen aan de mensen, zelfs aan mensen die U niet willen dienen. Want U wil bij de mensen wonen. Prijs de Heer! Elke dag is onze God zo ontzettend goed voor ons! Hij redt ons altijd. Onze Heer God redt ons van de dood. (1)

 

     Een blik terug op de tijd dat God de Israëlieten door de woestijn leidde en naar Kanaän bracht. Al die tijd heeft God voor zijn volk gezorgd. Hij zorgde voor water in de woestijn en voor regen op de akkers in het nieuwe land.

 

     De aarde beefde en water stortte uit de hemel. Het beeld herinnert aan Gods verschijning op de Sinaï, toen de berg schudde en de donder en bliksem wellicht gevolgd werden door heftige regenbuien. Maar de Hebreeuwse tekst is cryptisch en de tweede zin betekent letterlijk: de hemelen dropen voor het aangezicht van God. Misschien is hier ook het manna bedoeld dat God uit de hemel liet neer regenen voor de Israëlieten.

 

     God wordt geprezen om wat Hij voor de mensen heeft gedaan. Iedere dag draagt Hij hen, zoals een adelaar zijn vermoeide jongen opvangt en op zijn vleugels verder draagt. (2) Hij heeft hen bevrijd uit de dood: de dood die dreigde in Egypte en de dood die op de loer lag in de woestijn. Maar ook de dood als een macht die de mens in zijn greep hield.

 

     Muziek is een onderdeel van de taal der goden. Zij is aan de mens gegeven opdat zij de Heer kunnen loven. Zij is een manier om met dichterlijke woorden en met melodieuze klanken de diepe gevoelens van vreugde en dankbaarheid uit te drukken, die in de harten gevonden worden van hen die een getuigenis hebben van de goddelijkheid van de Zoon en die weten welke wonderen en heerlijkheden de Vader, de Zoon en de Heilige Geest voor hen verricht hebben. Er is muziek in de stem en in het hart. Iedere ware heilige der laatste dagen heeft een hart vol met lofzangen voor zijn Schepper.

 

     Zij die met hun stemmen de lofzangen kunnen zingen die in hun harten leven worden tweemaal gezegend. In tegenstelling tot sommige moderne liederen die de geest deprimeren, hebben lofzangen de macht de geest tot God te verheffen. Zij zijn een verzameling van de mooiste inspirerende literatuur van de wereld. (3) En dit getuig ik in naam van Jezus Christus. Amen.

 

(1. Zie Oude Testament, Psalm 68:8-21.)

 

(2. Zie Oude Testament, Exodus 19:4; Deuteronomium 32:11.)

 

(3. Laat u - NU HET NOG KAN - voorlichten door de priesterschapsdragers van 'De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen', in de volksmond ook wel laatdunkend de Mormonen genoemd.)