Wie kan ik helpen op het pad van de Heer terug te keren

 

     Broeders en zusters, jullie zijn door God geroepen om vrij te zijn. Maar jullie mogen die vrijheid niet gebruiken om maar te doen waar jullie zin in hebben. Nee, jullie moeten elkaar liefdevol dienen. Want de hele wet van Mozes wordt samengevat met deze woorden:

 

     "Houd net zoveel van je medemens als van jezelf." Maar als jullie tegen elkaar tekeergaan, pas dan maar op dat jullie niet door elkaar geschud worden! Ik bedoel dit: laat je leiden door de Geest en niet door je 'ik'. Want wat het 'ik' wil, is precies het tegen over gestelde van wat de Geest wil. Jullie moeten dus niet doen wat je maar wil. Maar als jullie je door de Geest laten leiden, is de wet van Mozes niet voor jullie. 

 

     Het is duidelijk wat verlangens van het 'ik' zijn: verkeerde dingen doen en er maar op los leven, afgoden aanbidden, toverij, haat, ruzie, jaloersheid, driftbuien, egoïsme, verdeeldheid, boosheid, moord, dronkenschap, wilde feesten en meer van dat soort dingen. Ik waarschuw jullie hiervoor, zoals ik al eerder heb gedaan. Want mensen die deze dingen blijven doen, zullen niet in het Koninkrijk van God komen.

 

     Maar door de Geest ontstaan liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, hulpvaardigheid, zelfbeheersing. Tegen zulke dingen heeft de wet van Mozes niets. De mensen die van Christus zijn, hebben hun 'ik' met alles wat daarbij hoort gekruisigd. Laat je dus leiden door Gods Geest. Dan zul je ook door de Geest op het rechte pad blijven. We moeten niet lopen opscheppen, elkaar irriteren of jaloers zijn op elkaar. (1)

 

     Het koninkrijk van God is niet iets van de verre toekomst, zo lazen we enkele dagen geleden al. Je kunt er nu al bij horen, je kunt nu al meebouwen aan die geweldige nieuwe wereld. Dat is een groot voorrecht. Christus heeft je bevrijd, het juk van de wet drukt niet langer op je schouders. Je mag als inwoner van Gods koninkrijk leven vanuit genade; je bent een vrij mens!

 

     Met die vrijheid komt ook verantwoordelijkheid. Je leeft nog steeds in deze wereld, te midden van alle verlangens en verleidingen die daarbij horen. Als kind van God en als bouwer van zijn koninkrijk is het daarom belangrijk om je te laten leiden door de Geest. Hij helpt je om de juiste keuzes te maken en de ander te dienen in liefde. Pas dan kun je ook werkelijk vrij zijn: bevrijd van zonde, dood en duisternis.

 

     Paulus moedigt de heiligen in Galatië aan om hun geloof in Jezus Christus te herstellen en erop te vertrouwen dat het eeuwig heil alleen door middel van Hem verkregen kan worden en niet door gehoorzaamheid aan de wet van Mozes. Paulus sluit zijn brief af met de uitnodiging aan de leden van de kerk om door Christus nieuwe schepsels te worden en anderen te helpen dat ook te doen.

 

     De vruchten van de Geest zijn liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. "Want wie Jezus Christus toebehoren, hebben het vlees met hun hartstochten en begeerten gekruisigd. Indien wij door de Geest leven, laten wij ook door de Geest het spoor houden." (2)

 

     De leer van Paulus, "wie van Christus zijn, hebben het vlees met zijn hartstochten en begeerten gekruisigd", houdt niet in dat zij die Christus volgen niet meer verleid zullen worden, maar dat zij verleidingen leren weerstaan. Met een gebed in mijn hart vraag ik mij af wie ik kan helpen om op het pad van de Heer terug te keren, (3) in Jezus Christus naam. Amen.

 

(1. Zie Nieuwe Testament, Galaten 5:13-26.)

 

(2. Zie Nieuwe Testament, Galaten 5: 24-25, Nieuwe Bijbel vertaling.) 

 

(Laat u - NU HET NOG KAN - voorlichten door de priesterschapsdragers van 'De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen', in de volksmond ook wel laatdunkend de Mormonen genoemd.)