En raadpleeg daarin altijd de Heilige Geest

 

     Let op, broeders en zusters, hoe het met onze voorouders is gegaan. Onze voorouders werden allemaal geleid en beschermd door de wolk van God. Ze trokken ook allemaal door de zee.  Door de wolk en door de zee werden ze allemaal gedoopt tot volk van Mozes. Ze aten allemaal hetzelfde geestelijke voedsel. Ze dronken allemaal hetzelfde geestelijke dranken.  Want ze dronken allemaal uit de geestelijke rots die met hen meeging, en die rots was Christus. En toch was God met de meesten van hen niet blij. Daarom liet Hij hen sterven in de woestijn. 

 

     Deze dingen zijn gebeurd als voorbeeld voor ons. De bedoeling is dat we er iets van zullen leren. We kunnen ervan leren dat we niet moeten verlangen naar dingen waarmee we ongehoorzaam zijn aan God. Zij deden dat wel. Jullie moeten ook geen afgoden aanbidden. Zij deden dat wel. Er staat in de Boeken: "Het volk ging zitten om offers te brengen en te eten en te drinken, en ze maakten er een wild feest van." En we moeten geen dingen doen die God niet goedvindt. Sommigen van hen deden dat wel, en er stierven op één dag 23.000 mensen. 

 

      En we moeten God niet uitdagen. Sommigen van hen deden dat wel, en ze stierven doordat ze werden gebeten door giftige slangen. En jullie moeten niet mopperen en klagen. Want de mensen die dat deden, werden gedood door de doodsengel.  

 

     Van alles wat met hen gebeurd is, kunnen we iets leren. Het is een voorbeeld voor ons. Het werd lang geleden opgeschreven als waarschuwing voor de mensen van nu, aan het eind van de tijd. Dus als je denkt dat je zulke dingen nooit zou doen, kijk dan goed uit dat je ze niet op een dag tóch doet. Maar als je in de verleiding komt om iets verkeerds te doen, bedenk dan dit. Geen één verleiding is zó groot, dat je er niet tegenop zou kunnen. Want God laat je nooit in de steek. Hij zal niet toestaan dat je het zó moeilijk krijgt, dat je het niet meer aankan. Want Hij zal, als er verleidingen komen, ook voor de oplossing zorgen. Daardoor zul je sterk genoeg zijn om de juiste beslissingen te nemen. (1)

 

     Verleiding kunnen niet altijd vermeden worden. Daarom moeten we nu al beslissen hoe wij met verleiding zullen omgaan. Spencer W. Kimball heeft gezegd: "Het is beter om juiste beslissingen te nemen als we dat ruim van tevoren doen, met onze uiteindelijke doelen in gedachten. Dat bespaart ons op het moment van de beslissing veel leed, als we moe en ernstig in verleiding zijn. 

 

     Ontwikkel zelfdiscipline zodat u steeds minder hoeft te beslissen en niet telkens opnieuw hoeft te beslissen wat u zult doen wanneer u telkens weer met dezelfde verleiding geconfronteerd wordt. Sommige dingen hoeven we maar één keer te beslissen! 

 

     De tijd om op te houden met het kwaad is vóórdat u eraan begint. Het geheim van een goed leven schuilt in bescherming en preventie. Zij die toegeven aan het kwaad zijn meestal diegenen die zichzelf in een kwetsbare positie gemanoeuvreerd hebben." (2) 

 

     Dicht bij God leven en bouwen aan zijn koninkrijk Zion betekent niet alleen dat je allerlei tastbare dingen loslaat, het betekent bovenal een verandering in je hart. "Bewaak je hart beter dan alle andere dingen. Want in je hart is de bron van het leven." (3) En raadpleeg daarin altijd de Heilige Geest. (4) En dit getuig ik in Jezus naam. Amen.

 

(1. Zie Nieuwe Testament, 1 Korintiërs 10:1-13.)

 

(2. Leringen van kerkpresidenten: Spencer W. Kimball [2006], blz. 121-122.)

 

(3. Zie Oude Testament, Spreuken 4:23.)

 

(4. Laat u - NU HET NOG KAN - voorlichten door de priesterschapsdragers van 'De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen', in de volksmond ook wel laatdunkend de Mormonen genoemd.)