Want de liefde vergaat nimmermeer

 

     De liefde schiet nooit tekort en verdwijnt nooit. Maar profetieën zullen op een dag niet meer nodig zijn. Talen van de Geest zullen er niet meer zijn. Kennis zal onbelangrijk worden. Want nu zijn onze kennis en ons profeteren nog onvolmaakt. Maar als het volmaakte gekomen zal zijn, worden alle onvolmaakte dingen weggedaan. Je kan het hiermee vergelijken: Toen ik nog een kind was, praatte ik als een kind, reageerde ik als een kind, dacht ik als een kind. Nu ik een man ben geworden, heb ik de kinderlijke manieren van doen weggedaan. 

     Nu is het nog net alsof we in een beslagen spiegel kijken en niet precies weten wat we zien. Maar straks zullen we God in de ogen kijken. Nu ken ik God nog niet (volledig) echt. Maar dan zal ik God werkelijk kennen, net zoals Hij mij werkelijk kent. We hebben dus deze drie dingen: geloof, hoop en liefde. Maar de belangrijkste van deze drie is de liefde. (1)

 

     Een van de prachtige lofzangen van de herstelling, geschreven door Parley P. Pratt, beschrijft hoe de donkere sluiers van de afval weken voor het glorieuze licht van de herstelde waarheid: "De morgen daagt, de nacht vliedt heen, zie, Zions vaandel wappert fier. In glorie rijst die schone dag, brengt vreugde voor Gods kind'ren hier. De wolk van dwaling trekt nu heen, 't licht van Gods waarheid drijft haar voort. De glans van deze laatste tijd beschijnt elk volk in ieder oord." (2)

 

     Het is interessant dat de apostel Paulus ook de analogie van het licht gebruikt om bij wijze van getuigenis uit te leggen dat we 'in alles druk zijn, doch niet in het nauw; om raad verlegen, doch niet radeloos; vervolgd, doch niet verlaten; ter aarde geworpen, doch niet verloren.' (3) 

  

     Zijn ontsnapping aan dat alles legt hij op deze manier uit: "Want de God, die gesproken heeft: Licht schijne uit het duister, heeft het doen schijnen in onze harten, om ons te verlichten met de kennis der heerlijkheid Gods in het aangezicht van Christus." (4)

 

     De meesten van ons ondervinden wel eens de ijzige winden van tegenspoed. Stormen woeden, winden waaien, regens vallen, overstromingen dreigen. Het kan erop lijken dat het eind niet in zicht is en dat de toekomst er donker uitziet, met onzekerheid, twijfels, zorgen en ellende. We kunnen niet alleen te maken krijgen met onweersbuien en ontzagwekkende orkanen, maar ook met roerige tijden, die ons vertrouwen op de proef stellen en ons gevoel van eigenwaarde de das omdoen. Alles wat ons lief is, kan opeens heel ongrijpbaar lijken en door onze vingers glippen. Door grote veranderingen kunnen we uit balans raken en kan onze gemoedsrust worden verstoord.

 

     Gelukkig is de hoopvolle en vaste waarheid dat ik, wat er ook gebeurt, kracht en rust kan vinden. Hoewel mijn problemen nooit plotsklaps verdwijnen, kunnen ze wel een stuk draaglijker worden. Ik ben vastberadener en krachtiger dan voorheen uit de diepste en donkerste put geklommen, en een beter mens worden.

 

     Mijn loutering in de smeltkroes der verdrukking schept een karakter dat standhoudt bij de volgende schokken die zich in mijn leven zullen voordoen. En ik kan mijn ervaring en inlevingsvermogen gebruiken om anderen op te beuren. Mijn voorbeeld van doorzettingsvermogen kan anderen hoop verschaffen en gezinnen inspireren. Dan zijn ze beter voorbereid op de toekomst, want de liefde vergaat nimmer meer. (5) En dit getuig ik in Jezus Christus naam. Amen.

    

(1. Zie Nieuwe Testament, 1 Korintiërs 13:8-13.)

 

(2. Zie 'De morgen daagt', lofzang 1.)

 

(3. Zie Nieuwe Testament, 2 Korintiërs 4:8-9.) 

 

(4. Zie Nieuwe Testament, 2 Korintiërs 4:6.)

 

(5. Laat u - NU HET NOG KAN - voorlichten door de priesterschapsdragers van 'De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen', in de volksmond ook wel laatdunkend de Mormonen genoemd.)