Wij vertrouwen op Gods belofte

 

     De dag van de Heer zal net zo onverwachts komen als een dief in de nacht. Op die dag zal de hemel dreunen. Alles waaruit de aarde bestaat en alles wat op aarde is gedaan, zal verbranden. Alle dingen zullen dus verdwijnen. Daarom moet u erg uw best doen om te leven zoals God het wil en om Hem te dienen. Kijk aldoor vol verwachting uit naar de dag van God. Op die dag zal de hemel branden en alles waaruit de aarde bestaat zal in het vuur wegsmelten en verbranden. Maar God heeft beloofd dat Hij een nieuwe hemel en een nieuwe aarde zal geven. Dat zal een aarde zijn waar iedereen leeft zoals Hij het wil. En daar kijken we vol verlangen naar uit.

 

     Terwijl we hierop wachten, lieve broeders en zusters, moet u erg uw best doet om te leven zoals Hij het wil. Zorg dat u geestelijk schoon en zuiver zult zijn als Hij komt. Leef in vrede met elkaar. Bedenk dat we gered worden dankzij het geduld en de liefde van de Heer. Daar heeft ook onze geliefde broeder Paulus over geschreven. Hij schrijft daarover vanuit de wijsheid die hij van God gekregen heeft. Trouwens, in al zijn brieven schrijft hij over deze dingen. Soms zijn die brieven moeilijk te begrijpen. En ze worden verkeerd uitgelegd door mensen die de Heer niet goed kennen en die geen sterk geloof hebben. Zij leggen ze uit op een manier die hen het beste uitkomt. Dat doen ze ook met de andere brieven en met de Boeken. Maar daardoor zal het uiteindelijk slecht met hen aflopen.

 

     Lieve broeders en zusters, omdat u deze dingen nu van tevoren weet, kunt u op uw hoede zijn. Dan zult u zich niet laten meeslepen door de verkeerde dingen die slechte mensen doen, en zult u uw geloof niet verliezen. Zorg ervoor dat u geestelijk groeit, en dat u onze Heer en Redder, Jezus Christus, steeds beter leert kennen. Dan kan de Heer altijd goed voor u zijn. Van Hem is alle macht en eer, nu en voor eeuwig. (1)

 

     God heeft ons grote beloften gedaan: zoals de Israëlieten mochten uitkijken naar het beloofde land, zo mogen wij uitkijken naar de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. (2) Soms kan het lijken alsof God ons nodeloos lang laat wachten, alsof Hij onze tocht door de woestijn maar blijft uitrekken. Daarbij moeten we één ding echter niet vergeten: God is goed, geduldig en verdraagzaam. Hij is niet traag, Hij geeft ons juist ontelbaar veel mogelijkheden om onze weg te vinden naar Hem. (3)

 

     Grijp dus uw kans, zo spoort Petrus ons vandaag aan. Leid een leven dat past bij de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Leef nu al het leven van een inwoner van Gods koninkrijk. Doe uw best om zuiver en smetteloos te zijn, zodat u in vrede met Hem kunt leven en klaar bent voor de dag van de Heer.

 

      De wereld wil ons laten geloven dat je alleen vrede kunt ervaren als er geen conflicten zijn. Maar dat is niet waar! Door zijn evangelie geeft Jezus Christus ons een gemoedsrust die uitstijgt boven de vrede die de wereld te bieden heeft. Als we in geloof naar Hem opzien, voelen we gemoedsrust, ongeacht onze omstandigheden. De Heiland leert ons: "Vrede laat Ik u, Mijn vrede geef Ik u; niet zoals de wereld die geeft, geef Ik die u." (4) Ik kijk uit naar het Zion dat wij aan het opbouwen zijn en naar het moment dat de planeet Aarde wordt vernieuwd en haar paradijselijke heerlijkheid gaat ontvangen, want dan zullen wij geen vrede tekortkomen. (5) En dit getuig ik in Jezus naam. Amen. 

 

(1. Zie Nieuwe Testament, 2 Petrus 3:10-18.)

 

(2. Zie Nieuwe Testament, Openbaring 21:1-4; Oude Testament, Jesaja 65:17.)

 

(3. Zie Nieuwe Testament, Romeinen 2:4; 2 Petrus 3:9.)

 

(4. Zie Nieuwe Testament, Johannes 14:27.)

 

(5. Laat u - NU HET NOG KAN - voorlichten door de priesterschapsdragers van 'De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen', in de volksmond ook wel laatdunkend de Mormonen genoemd.