Vergeven

 

Er is mij in het verleden veel aangedaan, dingen waarvan wordt gezegd, dat ik het moet vergeven, want niemand is volmaakt. Maar wat er met mij is gebeurt, dat was in mijn opinie de volmaakte liquidatie die ook nog eens wettelijk werd ondersteund, ondanks dat ik alle rechtszaken won. In die rechtszaken heb ik zelfs meineed kunnen weerleggen waar verder niks mee is gebeurd. Er is zelfs nog nooit berouw getoond voor wat mij is aangedaan.

 

     Verder is het voor mij onmogelijk geworden de dingen die mij zijn aangedaan te begrijpen, want de dader was voorbeschikt door innerlijke en uiterlijke omstandigheden waardoor zij vond dat er van schuld geen sprake was en dat er hierdoor niets te vergeven was.  

 

     Zij vond zich onschuldig omdat elke gebeurtenis of stand van zaken veroorzaakt werden door een eerdere gebeurtenis volgens oorzaak en gevolg, die bij het aangaan van een rechtszaak haar menselijke vrije wil uitschakelde. Het was bij haar een manier van denken waarbij niet enkel rekening werd gehouden met logische principes en uitgangspunten, maar ook met de mate waarin zij haar doel wilde bereiken ondanks de ongewenste neveneffecten van haar denkproces. Met andere woorden: Ze vroeg zich niet af of haar denkproces wel juist was, maar veeleer of het resultaat bevrijdend voor haar en haar kinderen was. Om die reden heb ik de wettelijke vergelding niet in werking gezet, want ik kreeg het gevoel dat ik op het punt stond er iets veel mooiers voor in de plaats terug te krijgen.

 

    Ik ben nu inmiddels zeventien jaar lid van 'De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen' en nu komt het pas uit dat ik mijn land - waarvan ik een paspoort heb - niet heb vergeven maar dat ik het weggedrukt heb en dat ging op de lange duur mijn leven vergallen. Ik ben in reactie hierop in therapie gegaan bij een natuurgeneeskundig therapeut en coach die werkt met zuivere samengestelde Essentiële olie en teksten die mij nieuwe inzichten geven en door mijn huiswerk te doen realiseer ik mij opeens in een gebed, dat ik van de Heilige Geest de ingeving krijg om - in de kwestie van mijn land - alles om te draaien.

 

    Ik zal dat even toelichten: Jezus zei, toen hij aan het kruis werd genageld, "Vader vergeef het hun want zij weten niet wat zij doen." (1) Maar de liquidatie was namelijk zo perfect uitgevoerd dat ik vond dat mijn land precies wist wat zij toe stond en dat zij de gedachte "wat gij niet wil dat u geschied doe dat ook een ander niet" volledig had veronachtzaamd. Maar nu wordt duidelijk dat mijn land inderdaad niet wist wat zij deed want zij is niet op de hoogte van de geestelijke kennis die ik in de kerk inmiddels heb mogen leren! 

 

    Ik heb in feite vijftien jaar ongewild veronachtzaamt God te vragen naar de kracht om vergiffenis te schenken aan het land dat goedvond wat er heeft plaatsgevonden. Nu kan ik gelukkig mijn boze of wraakzuchtige gevoelens laten varen want uiteindelijk leef ik toch maar even in een van de fijnste landen van de wereld. Ik kan het nu eindelijk in de handen van God leggen zodat Hij de rechter kan zijn. Het heeft lang geduurd om gekwetste gevoelens die voortvloeiden vanuit mijn scheiding en het uit elkaar vallen van mijn gezin van mij af te schudden, maar met de hulp van de Heer en de natuurgeneeskundig therapeut is het mij gelukt en kan ik door mijn vergiffenis mijn geestelijke diepe wonden laten genezen en ruzie en wrok vervangen door de vrede en liefde die alleen God mij kan schenken. En dit is mijn getuigenis in naam van Jezus Christus. Amen.

 

(1. Lucas 23:34; zie Bijbelvertaling van Joseph Smith, Lucas 23:35.)

 

De natuurgeneeskundig therapeut en coach die werkt met zuivere samengestelde Essentiële olie en teksten is te bereiken via www.goudenhorizon.nl